Tag Archives: Lê Văn Hiếu

LVH – HANSARD 01

SOUTH-EAST ASIA TRADE MISSION https://hansardpublic.parliament.sa.gov.au/Pages/HansardResult.aspx#/docid/HANSARD-11-23323  Ms HILDYARD ( Reynell ) ( 14:37 ): My question is to the Premier. Can the Premier update the house about his recent visit to Vietnam with His Excellency the Governor, Hieu Van Le? The Hon. J.W. WEATHERILL ( Cheltenham—Premier) (14:37): It was my … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đặc Biệt | Thẻ | Bình luận về bài viết này

Suy nghĩ về Lê Văn Hiếu (Bài 12 – Tự vấn & đáp)

Ông Hoàng Long Hải, cậu của Lê Văn Hiếu, viết Đội Thiều, cha của Lê Văn Hiếu đã đi theo Việt Minh rồi tập kết ra Bắc. Ông Võ Tử Đản xác nhận điều ông Hoàng Long Hải viết là đúng 100%, đồng thời ông còn cho biết thêm, Đội Thiều đã theo Việt Minh từ trước 1947. Nếu quả thật đây là sự thật, chúng ta nên đánh giá Lê Văn Hiếu như thế nào? Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đặc Biệt | Thẻ | 2 bình luận

Suy nghĩ về LVH (Bài 11 – Tự vấn & đáp)

Chúng tôi viết báo, làm báo và tham gia sinh hoạt cộng đồng tại Úc trong ngót 30 năm, nên qua bằng hữu, độc giả và ngay cả những người đang làm việc cho CS nhưng căm thù CS, chúng tôi đã thu thập được nhiều tài liệu, hình ảnh về nhiều nhân vật, đoàn thể trong cộng đồng, trong đó có cả linh mục, thầy chùa, lãnh đạo cộng đồng, nhà văn, nhà thơ, nhà báo… bắt tay VC tại Úc, Mỹ, VN… hoặc tham dự các sinh hoạt do VC tổ chức vào dịp 2 tháng 9, Tết nguyên đán, kỷ niệm 40 năm bang giao Úc – Việt, hoặc đến sinh hoạt chi bộ đảng VC… tại các hang ổ VC như lãnh sự, đại sứ VC, hay nhà hàng, pub, rạp chiếu bóng, tư gia của những kẻ làm ăn với VC…. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đặc Biệt | Thẻ | 19 bình luận

Suy nghĩ về Lê Văn Hiếu bắt tay VC (Bài 4)

Khi ông Huỳnh Bá Phụng, CHủ Tịch Hội CQN/QLD gửi email đòi phản đối Lê Văn Hiếu, ông Nguyễn Công Minh CT Tổng Hội CQN trả lời: SỰ PHẢN BỘI CỦA LÊ VĂN HIẾU LÀ CÓ! Nhưng Tổng Hội CQN QLVNCH không nên có Thông báo, Tuyên cáo hay biểu tình phản đối sự phản bội của Lê văn Hiếu! T Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đặc Biệt | Thẻ | 9 bình luận

Ý kiến độc giả về Bài 3 Lê Văn Hiếu

ĐK Phạm: Tôi đọc quyển Gọng kìm lịch sử của Đại sứ Bùi Diễm thì tôi thấm thía lắm nhưng bây giờ NVTD mình ở Úc không chỉ bị một gọng kìm mà bị cả chục gọng kìm… Tôi xin kể vài gọng kìm để bà con nghĩ xem tôi nói đúng không nghe Cái gọng kìm thứ nhất là du sinh VC tràn ngập Úc mà phần lớn chúng có tổ chức đảng đoàn tam tam chế Cái gọng kìm thứ hai là chính phủ Úc vì họ đã bang giao với VC thì họ cũng chẳng ưa bất cứ ai chống VC Cái gọng kìm thứ ba là nhiều vị lãnh đạo cộng đồng mình tham gia đảng Lao động hay Tự do mà một khi tham gia rồi thì phải bị chính đảng đó chi phối khuynh đảo nên họ dễ lèo lái cộng đồng minh đi theo quyền lợi của chính đảng Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đặc Biệt | Thẻ | Bình luận về bài viết này

Suy nghĩ về ông Lê Văn Hiếu (Bài 3)

TS Nguyễn Bá Long: LVH – CON NGỰA THÀNH TROY CỦA VC! Cần phải kết hợp nhiều cộng đồng và tổ chức đấu tranh thực sự tìm phương đối phó với kẻ đang tạo ra các CON NGỰA THÀNH TROY này, chứ không cộng đồng người Việt tại Úc sẽ bị NHUỘM ĐỎ bởi một tên nguyên là tị nạn nay BÁN MÌNH cho VC. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đặc Biệt | Thẻ | 20 bình luận

Suy nghĩ về Ông Lê Văn Hiếu (Bài 1)

Lê Văn Hiếu, khi được làm Toàn Quyền Nam Úc, đã hùng hồn tuyên bố những lời tâm huyết: “Tôi xin dành vinh dự này cho cộng đồng Việt Nam, cho khí huyết của tổ tiên ông bà mình, cho dân tộc Việt, chứ cá nhân tôi chỉ là người mang những cái đó thôi”. Nay CÔNG KHAI về VN bắt tay VC, ông đã bị NGHI NGỜ là Nhạc Bất Quần tái sinh?! Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đặc Biệt | Thẻ | 17 bình luận