Legal Liability of Ledinh Lawyer Pty. Ltd. & Saigon Times, the past  20 years and the future…

(Vietnamese: Trách Nhiệm Pháp Lý của Công Ty Ledinh Lawyer & Saigon Times, 20 năm đã qua và tương lai…)

 

NOTICE OF LIABILITY

In order to ensure that freedom of speech is encouraged and fully exercised, Ledinh Lawyers Pty. Ltd. (LL), in its role as Legal Counsel for Saigon Times (SGT), hereby gives notice that:

1. All articles, opinions, and images, which are published and disseminated by SGT in all formats (in print, via email, or online), are vetted and approved by LL. LL takes full legal responsibility for them. Therefore, the authors of these articles, opinions, and images, as well as the printers, the distributors of the newspaper, the newsagents, the e-forums, are exempted from all civil and criminal liabilities.

2. All inquiries, complaints, disputes, etc. with the SGT, must be written in both English and Vietnamese, and sent by certified mail or registered mail to:

Ledinh Lawyers Pty. Ltd.
PO Box 49
Bankstown NSW 2200
Australia 

3. There will be no reply given to any and all inquiries, complaints, disputes, etc sent directly to SGT.

Le Dinh Ho, LLB

Saigon Times
The past  20 years and the future


Welcome to Saigon Times Online – Following is a summary of the road on which SGT has traveled for over 20 years and will continue to do so in the future…

On January 20th, 1993, the Saigon Times weekly newspaper was first launched in Australia, with the  contribution of labours, minds and hearts, from many Vietnamese refugees fleeing from the communist regime, who had always dreamt of contributing to the struggle for freedom and at the same time, of building a successful and cohesive community in Australia. Throughout the years, even though faced with many difficulties – there were times when the publication had to change to monthly, or gone into hiatus – but the Saigon Times still adhered unwaveringly to its original ideals, until it had to cease publication on June 27th, 2013. Exactly 3 years later, on June 27th, 2016, once again the pursuit of the original ideals continued when Saigon Times was transformed into Saigon Times Online (STO),

During the past 20 years with nearly 800 issues, the Saigon Times has always been the newspaper that closely follows and supports the activities which contribute to the struggle and to the building of the community. Someone once said “Newspaper is history in a hurry”, We can modestly say that, in some respects, during a certain period of time, “the Saigon Times is a quickly written history of the Vietnamese community in Australia”. In reviewing the pages of the old issues, we see that Saigon Times interviewed most of the important people and persona, reported on most of the memorable events in the community. Saigon Times also analyzed and dissected all of them through many angles, with extensive and diverse contributions from our readers. In the spirit of learning from the past to understand the future, we realise that, through reviewing our archive of past issues, we can understand what is happening today. And conversely, what happens now gives answers to puzzles of the past. Thus, if in the past, the Saigon Times was a “quickly written history of the community”, then, besides the “quick and instantaneous” role of a newspaper, Saigon Times Online is “the history of the community”, being carefully and accurately recorded, and come closer to THE TRUTH.

15 years ago (*) we believed that the overseas Vietnamese media will enter the ERA WHERE EACH VIETNAMESE PERSON IS A JOURNALIST. Today, with the extensive development of the internet, and with the commitment of many of our compatriots, Saigon Times Online will continue to serve the genuine freedom of expression for ALL VIETNAMESE PEOPLE AROUND THE WORLD. Anyone, anywhere, at any time, who, through their good will, wishes to comment, criticize, denounce, protest, defend, praise … any individual or organization … about any issue, can send their articles to congdongmang@saigontimes or directly contribute at saigontimes.org without revealing their name, email address and take any liability.

Always admiring a famous saying of Albert Einstein  – “The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who are good and don’t do anything about it” – we sincerely hope that you will contribute and light a small candle to dispel any kind of darkness, though near or far.

Respectfully yours
Huu Nguyen

(*) “Look forward to the Vision of the future, in a few decades or half a century, if Vietnamese newspapers and their readers take advantage of the tremendous and diverse benefits of the internet, we believe the overseas Vietnamese media will enter the NEW ERA WHERE EACH VIETNAMESE PERSON IS A JOURNALIST! (Huu Nguyen’s Speech “The Future of Vietnamese Newspaper” delivered at the conference celebrating the 25th Anniversary of the Vietnamese Community in Australia, on November 3, 2000)

Đăng tải tại Giới Thiệu

Đỗ Vẫn Trọn – Bài 3

Kính thưa Quý vị,

Trong loạt bài viết về ông Đỗ Vẫn Trọn, chúng tôi đã trình bầy tóm tắt trong Bài 1, nội dung email của văn phòng luật sư Nguyễn Kim Phượng, đại diện ông Đỗ Vẫn Trọn, đòi kiện SGT; và Bài 2, những câu hỏi của SGT về nội dung “Thư không niêm của ông ĐVT gửi ông Nguyễn Tâm”, đọc trên Saigon Radio ngày 28 tháng 12, 2004. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi xin trích một số đoạn trong bài viết của Đình Thuỷ, được Thanh Tùng đọc trên hệ thống Truyền Thông Viên Thao do Đỗ Vẫn Trọn làm Tổng Giám Đốc (nguyên văn xin click vô đây), để Quý vị biết được phần nào thật/hư của ông Nguyễn Tâm và ông Đỗ Vẫn Trọn. Ngoài ra, chúng tôi cũng trình bầy những thắc mắc của SGT về hai ông. Mong hai ông, vì danh dự và uy tín của chính mình, cũng như trách nhiệm của “public figures” đối với đồng hương, vui lòng trả lời những câu hỏi của chúng tôi, hoặc cho biết nếu có sai sót, để SGT đính chính.

Cũng xin thưa, để bảo đảm quyền tự do ngôn luận được cổ võ và thực thi một cách trọn vẹn và hợp pháp, tất cả bài vở, ý kiến, hình ảnh, được SGT đăng tải và phổ biến qua mọi hình thức, đều được Công Ty Ledinh Lawyers Pty. Ltd. cố vấn, kiểm duyệt, chấp thuận và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mọi khiếu nại, tranh tụng, vui lòng coi “Thông Báo Trách Nhiệm Pháp Lý” tại: https://saigontimes.org/about/ 

Nếu Quý vị đã nhận được email này, xin thông cảm; nếu phiền lòng, xin thứ lỗi và email về huunguyen@saigontimes.org.

Trân trọng,
Hữu Nguyên
LOGO CDM ORIGIN.jpg

SLAPP – Kiện phủ đầu, trấn áp SGT? Bài 3

Vì sao Đỗ Vẫn Trọn có hình chụp Nguyễn Tâm & VC Võ Văn Kiệt?

Hữu Nguyên (huunguyen@saigontimes.org)

Trong bài viết của Đình Thuỷ, được Thanh Tùng đọc trên hệ thống Truyền Thông Viên Thao do Đỗ Vẫn Trọn làm Tổng Giám Đốc (nguyên văn xin click vô đây), đã cho người nghe biết được phần nào thật/hư của ông Nguyễn Tâm và ông Đỗ Vẫn Trọn. Sau đây, là một số đoạn trích từ bài đọc của Thanh Tùng (chữ đỏ, kèm timestamp), và thắc mắc của SGT (chữ đen). Mong hai ông, vì danh dự và uy tín của chính mình, cũng như trách nhiệm của “public figures” đối với đồng hương, vui lòng trả lời hoặc cho biết, nếu có sai sót, để SGT đính chính.

ÔNG NGUYỄN TÂM

02:03 Ông Nguyễn Tâm trở thành lãnh tụ chống cộng và cố vấn luật pháp cho nhiều hội đoàn chống cộng ở San Jose. Nghiễm nhiên, ông Nguyễn Tâm trở thành thủ lãnh số một chống cộng ở miền bắc Cali.

02:42 Từ đầu năm 1990, ông Nguyễn Tâm là một trong những người về VN đầu tiên và làm ăn ở đó. Ông Nguyễn Tâm lại có những liên hệ mật thiết với chính quyền cộng sản VN. Và có những bức ảnh chụp chung với ông Võ Văn Kiệt mà ông từng khoe với bạn bè.

03:01 Đột nhiên, từ năm 2000, ông Nguyễn Tâm thay đổi hẳn. Ông Tâm quay ra chống cộng và gán tội những người quen của ông là VC, như nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, nhà báo Trần Đệ, ca sĩ Ái Vân.

17:56 Trong phiên toà xử ngày 30 tháng 10 năm 2007, ông Nguyễn Tâm đã minh xác với quan toà: Chính ông Nguyễn Tâm có quan hệ với ông Võ Văn Kiệt, cựu thủ tướng CSVN; Có chụp hình với ông Võ Văn Kiệt; Thường xuyên về VN để làm ăn; Bằng luật sư của ông đã bị probation (tức là bị quản chế) đến năm 2009 mới hết thời hạn.

SGT THẮC MẮC. Nếu những gì được Thanh Tùng đọc là đúng, xin hỏi ông Nguyễn Tâm:

MỘT, là người Việt tỵ nạn CS, quay về VN làm ăn với CS từ đầu năm 1990, khi Hoa Kỳ còn cấm vận CS, ông có nghĩ đó là hành động phản bội chính nghĩa hay không?

HAI, từ năm 2000 trở lại Mỹ, đột nhiên ông thay đổi, trở thành “thủ lãnh chống cộng”, có phải vì làm ăn với CS, ông đã nhìn thấy bản chất nham hiểm xảo quyệt, độc ác của CS, nên ông thay đổi?

BA, nếu không phải, có nghĩa ông chỉ “giả dạng chống cộng để chia rẽ cộng đồng” như tác giả Đình Thuỷ nhận xét, có đúng không?

BỐN, nếu ông giả dạng chống cộng, việc ông “tố giác ông Trọn làm nghĩa vụ quốc tế với CS, thân mật với ông Sáu Khanh là bí thư tỉnh uỷ tỉnh Gia Lai”, và việc ông thưa kiện ông Trọn đòi bồi thường $8 triệu Mỹ kim, phải chăng đều là những việc làm tung hứng, do VC giật dây, nhằm chia rẽ cộng đồng người Việt?

NĂM, nếu ông giả dạng chống cộng, thì việc ông soạn thảo Nghị Quyết 3.8, gián tiếp cho phép CS treo cờ khắp nơi tại San Jose (ngoại trừ cột cờ của TP); cùng việc ông kiện nhà văn Kiêm Ái và cụ Võ Tử Đản, cũng đều là hành động của “Việt gian”, nhằm chia rẽ cộng đồng và trấn áp những tiếng nói chống cộng của người Việt hải ngoại?

ÔNG ĐỖ VẪN TRỌN

“Hình ảnh biểu tình chống tay sai và kinh tài cho Việt Cộng trước hệ thống truyền thông Viên Thao của Đỗ Vẫn Trọn ngày 1 tháng 1 năm 2005” do Saigon USA phổ biến  (xin click vô đây coi chi tiết)

Cũng trong bài viết của Đình Thuỷ, được Thanh Tùng đọc trên hệ thống Truyền Thông Viên Thao do Đỗ Vẫn Trọn làm Tổng Giám Đốc (nguyên văn xin click vô đây), có những đoạn nguyên văn như sau:

05:32 Từ khi ông ĐVT tổ chức cho ca sĩ Thanh Lan hát thì bị gán là “thân cộng”, nên khi ông ĐVT có những chương trình “hướng thiện” bên VN, thì dễ cho đối phương có dịp tấn công hơn.

SGT THẮC MẮC. Phải chăng, việc ông ĐVT tổ chức cho ca sĩ Thanh Lan hát vào cuối tháng 1, 1994 tại hý viện ở Oakland, nhưng bị đồng hương biểu tình phản đối, nên “Bầu Trọn loan báo đầu hàng”? Nếu đúng, xin cho biết cảm nghĩ của ông qua bài viết của ông Nguyễn Nhơn, cựu Phó Tỉnh trưởng Biên Hoà, trong đó có đoạn:

“Cuối năm 1993, tin tức từ Nam Cali đưa lên, cho biết nữ ca sĩ Thanh Lan từ trong nước ra, đang có mặt ở quận Cam theo lời mời của nhóm làm phim Tình Người. Kế đó, tờ Thời Báo bắn tin Thanh Lan sẽ trình diễn công khai tại San Jose vào cuối tháng 1, 1994. Ủy Ban Bảo Vệ Chánh Nghĩa Quốc Gia (UBBVCNQG) Bắc Cali khẩn cấp triệu tập phiên họp khoáng đại, bầu ra Ủy Ban Điều Hợp đầu tiên với 15 thành viên để đối phó với tình hình. Sau 2 phiên họp liên tiếp, phân tích kỹ lưỡng tình hình và dữ kiện, đã đi đến kết luận đây là mũi xung kích, mở đầu chiến dịch giao lưu văn hóa trong khuôn khổ kế hoạch Tuyên Vận của VC. UBBVCNQG liền ra thông báo khẩn, giải thích rõ ràng về mũi tuyên vận VC Thanh Lan và kêu gọi đồng bào biểu tình phản đối. Trên 1500 đồng bào biểu tình tuần hành, xếp hàng đôi mà khi đầu đoàn đã tới trước cửa Thời Báo, đường 10, đuôi vẫn còn tại công viên Roosevelt, đường 19.

“Mãi khi đầu đoàn đến trước cửa quán La Seine của Bầu Trọn thì mới thấy đuôi ở phía bên kia đường. Chưa hết, khí thế chống đối trong đêm gọi là Dạ Vũ Thanh Lan mới thật là hào hứng: Đây là lần đầu tiên Cảnh sát San Jose đã dàn Cảnh sát chống bạo động với ngựa chiến đối diện với hàng ngàn đồng bào biểu tình, hô vang khẩu hiệu với cả trống cơm, chũm chọe cầm nhịp trước Convention Center. Lại có cả trực thăng quần đảo, quan sát trên trời. Nhưng phát súng kết thúc mũi xung kích Thanh Lan lại là tại hý viện ở Oakland: Trên 300 đồng bào vẫn kiên trì tụ tập, chực chờ giữa trời đông lạnh lẽo cho đến khi xác nhận việc Bầu Trọn loan báo đầu hàng, bãi bỏ cuộc trình diễn, mới tuần hành, hô khẩu hiệu một chặp rồi mới chịu giải tán.” (nguyên văn, xin click vô đây)

06:14 Tháng 12 năm 2004, ông Nguyễn Tâm đưa ra một tấm hình, ông Đỗ Vẫn Trọn và Hội Giúp Người Mù của ông Trọn, chụp chung với các thành viên trong Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo tại VN, với tấm chi phiếu biểu tượng $1,100,000 Mỹ kim, mà hội ông ĐVT hứa giúp hội này, để cùng nhau “khơi nguồn ánh sáng” cho 350,000 người mù nghèo tại VN bị đục thuỷ tinh thể, mà không có điều kiện chữa trị. Đồng thời, ông Nguyễn Tâm trích dẫn một bài báo đăng ở VN, về những hoạt động “từ thiện” của Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo, trong đó có chương trình giúp cho những người VN tật nguyền ở Campuchia. Thế là ông Tâm xả láng trên nhiều số báo của Saigon USA. Ông Tâm chụp mũ ông Trọn tới tấp. Ông Tâm tố giác ông Trọn làm nghĩa vụ quốc tế với CS, thân mật với ông Sáu Khanh là bí thư tỉnh uỷ tỉnh Gia Lai. Ông Tâm yêu cầu ông Trọn đối chất công khai trước dư luận.

SGT THẮC MẮC. 

I. HỘI BẢO TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO: Nhằm bòn rút tiền bạc của dân, trong đó có người Việt hải ngoại, CSVN đã ra lệnh thành lập “Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo VN”, với chi nhánh ở hầu hết các thành phố, tỉnh lỵ… Đầu tiên, tại Saigon, hội có tên “Hội Bảo trợ bệnh viện miễn phí TP.HCM”, sau đổi tên là “Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo TP.HCM”. Trang web của Hội ghi rõ: “Ngày 22-01-1994, UBND Thành phố Hồ Chí Minh quyết định cho phép thành lập Hội Bảo trợ bệnh viện miễn phí TP.HCM với những  người sáng lập: 1. Ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp, nguyên Chủ tịch UBND.TP.HCM – Chủ tịch Hội  2. Bà Ngô Thị Huệ, nguyên Vụ Trưởng Vụ Cán bộ trung cao cấp, Ban Tổ chức TƯ Đảng 3. Bà Đỗ Duy Liên, nguyên Phó Chủ tịch UBND.TP.HCM. 4. GS-BS Dương Quang Trung GĐ Sở Y tế TP.HCM.” (nguyên văn, xin click vô đây).

SGT THẮC MẮC: Trước những sự thật hiển nhiên nêu trên, ông ĐVT, một nhà văn, nhà báo, nhà truyền thông nổi tiếng, và là người Việt tỵ nạn CS, có biết hay không? Nếu biết, vì sao ông vẫn làm?

II. BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA VC: Trang web của Tin Paris, ngày 12 tháng 3, 2017, đăng bài của Nguyễn Tâm, trong đó có những đoạn trích dẫn từ báo Người Lao Động của VC, ngày 27 tháng 2, 2004:

1. Chỉ thị của đảng bộ: “Đảng bộ và chính quyền Gia Lai đặt ra mục tiêu đến hết tháng 8-2004 phải mang lại ánh sáng cho tất cả người mù nghèo.”(Báo NLĐ, ngày 27/2/04)

2. Đánh bóng chế độ và tuyên vận: “Ông Sáu Khanh (Nguyễn Tuấn Khanh), Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, giải thích “Bằng việc mang lại ánh sáng cho người mù nghèo, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, chúng ta sẽ khẳng định bản chất tốt đẹp của Đảng và Nhà nước, đập tan mọi âm mưu xuyên tạc”. (Báo NLĐ, ngày 27/2/04)

3. Tìm được Việt kiều tình nguyện thi hành công tác: “Đứng đầu Đảng bộ Gia Lai, ông Sáu Khanh trăn trở tìm con đường thoát nghèo, và giờ đây thì một trong những con đường đó đã được Đảng bộ và chính quyền nơi đây tìm thấy. Và tấm lòng của người đảng viên chân chính đã được bù đắp: Trước giờ chia tay, ông Trọn hứa quyên góp cộng đồng người Việt tại Mỹ 1,1 triệu USD, tài trợ toàn bộ chiến dịch giải phóng mù lòa cho người nghèo đục thủy tinh thể. 200 người mù nghèo Gia Lai tìm thấy ánh sáng trước ngày 27-2.” (Báo NLĐ, ngày 27/2/04)

4. Đ.V. Trọn cam kết thân mật với Tỉnh ủy: “Toàn bộ kinh phí cho chương trình này sẽ do một nhóm ái hữu Việt kiều Bắc California do ông Đỗ Vẫn Trọn đại diện tài trợ. Trong buổi gặp mặt thân mật vào sáng 25-2 tại Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai, ông Trọn cam kết sẽ vận động kiều bào đóng góp 1,1 triệu USD.” (Báo NLĐ, ngày 26/2/04)

5. CSVN dùng ngay kết quả “nhân đạo” để vinh danh chế độ: “Một bịnh nhân, bà Krung nói: “Vậy là đâu chỉ có thần linh mới mang lại ánh sáng cho tôi, Đảng cũng làm được. Đảng đã cho tôi sống lần thứ hai”. (Báo NLĐ, ngày 27/2/04)

6. Dưới danh nghĩa Việt kiều yêu nước, Đ.V. Trọn ăn mừng ngày quốc khánh Cộng Sản VN: “Dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, tỉnh Gia Lai sẽ làm lễ công bố xóa mù trên 12 huyện. Thêm nữa, ông Đỗ Vẫn Trọn, Tổng Giám đốc Trung tâm Viên Thao, nói với chúng tôi: “Viên Thao sẽ cùng Hội BTBNN TPHCM làm hết sức để đem đến cho quê hương Gia Lai của tôi một món quà, thể hiện tấm lòng của người con xa xứ về với quê nhà.” (NLD 27/2/04)

7. Đ.V. Trọn cam kết làm cầu nối: “Ông Trọn nói: tôi hứa Trung tâm Truyền thông Viên Thao và Hội Bảo trợ người mù Bắc Cali sẽ là chiếc cầu nối giữa bà con Việt kiều với đồng bào nghèo, bất hạnh trong nước”.

SGT THẮC MẮC: Ông ĐVT vui lòng cho biết, những điểm nêu trên của báo Người Lao Động là đúng hay sai? Nếu đúng, thì nguyên nhân nào, khiến ông, một nhà văn, nhà báo, nhà truyền thông nổi tiếng, và là người Việt tỵ nạn CS, lại có thể cam tâm làm/tuyên bố những việc như vậy?

III. SÁU KHANH: Nguyễn Tuấn Khanh (sinh năm 1954), quê quán tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại biểu Quốc hội VC khóa XIII; đã từng giữ các chức vụ: Bí thư Thành ủy Long Xuyên, tỉnh An Giang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (quê của Đỗ Vẫn Trọn); Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, Bí thư Đảng ủy khối Nội chính Trung ương. Năm 2008, được Bộ Chính trị VC phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; Tháng 10/2010 được Bộ Chính trị rút về Hà Nội đảm nhiệm chức vụ Phó Ban Tổ chức Trung ương. Tại Đại hội Đảng VC toàn quốc lần thứ XI, Sáu Khanh tiếp tục được bầu Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI. (nguyên văn xin click vô đây)

SGT THẮC MẮC: Ông ĐVT có “thân mật” với Sáu Khanh hay không? Nếu có, là một nhà văn, nhà báo, nhà truyền thông nổi tiếng, và là người Việt tỵ nạn CS, ông ĐVT có biết Sáu Khanh là trùm CS hay không? Nếu biết, tại sao ông có thể “thân mật” với Sáu Khanh, một trong những kẽ đã cướp đoạt tài sản của gia đình ông, khiến thân phụ ông phải sống đau khổ suốt 39 năm, và suýt tự thiêu, trước khi mất? Và ông Trọn đã “thân mật” với Sáu Khanh từ khi nào, ở đâu và “thân mật” như thế nào?

IV: LỜI THỀ CỦA ĐỖ VẪN TRỌN: Trong bài, “Đỗ Vẫn Trọn, vực sâu và, đỉnh cao”, Du Tử Lê đã trích đoạn, ông Đỗ Vẫn Trọn viết về lời thề của ông trước vong linh thân phụ: “Sau năm 1975, gia đình tôi bị đánh tư sản. Hãng nước đá, lò bánh mì, khách sạn, hàng chục ngôi nhà bị tịch thu. […] Ba đã hơn một lần định tự thiêu ngay trước khách sạn của nhà tôi. Mẹ khóc ngất can ngăn. Ba tôi uất ức vì tài sản bị cưỡng đoạt. 39 năm qua, Ba tôi đã liên tục khiếu nại, nhưng vô ích. Họ biến tài sản được xây dựng bằng mồ hôi nước mắt của Ba Mẹ tôi thành của công, rồi phân chia làm của riêng với mỹ từ là cổ phần hóa. Trước vong linh của Ba, tôi thề sẽ tiếp tục đòi lại viên gạch cuối cùng của nhà tôi.Ba đã đau khổ 39 năm qua. Tôi nghĩ, tôi còn có 39 năm nữa để đòi lại cho bằng được. Và những kẻ cướp đoạt, nếu còn sống sẽ phải tới mộ phần Ba tôi khấn đầu tạ tội…”  (nguyên văn xin click vô đây)

SGT THẮC MẮC: Tại sao, biết rõ tội ác của CS đối với gia đình, quê hương, đất nước, và đã có lời thề trang trọng, đầy tâm huyết, trước vong linh của thân phụ, ông ĐVT vẫn chấp nhận giao du “thân mật” với Sáu Khanh, một tên trùm CS? Tại sao là người về VN làm “từ thiện” với CS cách đây cả chục năm, giao du “thân mật” với trùm CS Sáu Khanh, ĐVT vẫn có thể viết những lời lên án CS cương quyết và nặng nề như vậy? Đó là tiếng lòng đáng quý của một người con đối với thân phụ, hay chỉ là vở kịch chống cộng, để ông ĐVT đánh lừa đồng hương chống cộng tại hải ngoại? Nếu là vở kịch, thì việc ông ĐVT thưa kiện Nguyễn Tâm đòi $10 triệu Mỹ kim, sau đổi thành $2 triệu, cũng là vở kịch để gây xáo trộn và phân hoá cộng đồng người Việt?

Trước những việc ông ĐVT làm, chúng tôi không thể không băn khoăn tự hỏi, phải chăng, ông ĐVT đã thực hiện lời thề, “Trước vong linh của Ba, tôi thề sẽ tiếp tục đòi lại viên gạch cuối cùng của nhà tôi”, bằng con đường “quyên góp tiền bạc của người Việt hải ngoại, để về VN cùng làm từ thiện với CS”? Nếu vậy, trong số tài sản bị CS tịch thu, “hãng nước đá, lò bánh mì, khách sạn, hàng chục ngôi nhà”, CS đã trả lại cho ông ĐVT được bao nhiêu, và còn lại bao nhiêu CS chưa trả, để sau 39 năm kể từ 1975, ông ĐVT vẫn còn phải thề “sẽ tiếp tục đòi lại viên gạch cuối cùng” của nhà ông?

V. ĐỖ VẪN TRỌN KINH TÀI CHO CS? Ngày 6 tháng 1, 2005, Tin Viet News hỏi ông Đỗ Vẫn Trọn: “Có lúc nào trong quá khứ cũng như hiện tại, ông đã kinh tài và tuyên vận cho CSVN không?” Ông ĐVT trả lời: “Tôi chưa từng là người cộng sản và mãi mãi không bao giờ là người cộng sản. Sự nghiệp của tôi, của Hệ thống truyền thông Viên Thao là bằng vào mồ hôi, nước mắt của tôi và những người cộng sự. Hệ thống truyền thông Viên Thao thành công là nhờ sự giúp đỡ của những thân chủ quảng cáo. Trong đó có sự hưởng ứng của khán/thính giả. Như tôi đã từng thưa với những thân chủ, linh hồn của bất kỳ một cơ quan truyền thông Việt ngữ nào ở đây, sự sống, còn, tồn tại hay không là do thân chủ quảng cáo quyết định”. (nguyên văn xin click vô đây)

SGT THẮC MẮC: Tại sao lại có chuyện “ông hỏi gà, bà trả lời vịt” như vậy nhỉ? Là một nhà văn, nhà báo, nhà truyền thông nổi tiếng, và là người Việt tỵ nạn CS, chắc chắn ông ĐVT dư sức hiểu câu hỏi của Tin Viet News, “Có lúc nào trong quá khứ cũng như hiện tại, ông đã kinh tài và tuyên vận cho CSVN không?” Tuyệt nhiên, Tin Viet News không hỏi ông ĐVT có phải là CS hay không? Tin Viet News cũng không hỏi ông ĐVT về tài sản của Hệ thống truyền thông Viên Thao là do đâu mà có? Vậy thì tại sao ông ĐVT lại trả lời trật lất như vậy?

Chắc chắn, bất cứ người bình thường nào, cũng hiểu Tin Viet News, muốn hỏi ông ĐVT, việc ông quyên góp tiền bạc của người Việt hải ngoại, thu được cả triệu Mỹ kim, trong quá khứ cũng như hiện tại, có bao giờ chỉ là việc ông “giả danh từ thiện”, để “kinh tài và tuyên vận cho CSVN” hay không?

Dĩ nhiên, nếu bất cứ người bình thường nào cũng hiểu câu hỏi đó, thì chắc chắn ông ĐVT, một nhà văn, nhà báo, nhà truyền thông nổi tiếng, và là người Việt tỵ nạn CS, LÀM SAO ÔNG KHÔNG HIỂU???!!! VẬY NẾU HIỂU, TẠI SAO ÔNG LẠI TRẢ LỜI TRẬT LẤT NHƯ VẬY???

Đọc câu trả lời của ông ĐVT, chúng tôi có cảm tưởng, ông ĐVT HIỂU CÂU HỎI 100% nhưng ông NÉ TRÁNH??? Không biết cảm tưởng đó của chúng tôi là ĐÚNG hay SAI?

Ngoài ra, chúng tôi cũng nghĩ, CÓ THỂ ông ĐVT mang mặc cảm: Thiên hạ nghi ngờ, tài sản của Hệ thống truyền thông Viên Thao, không phải do mồ hôi, nước mắt của ông, mà do những cuộc gây quỹ giả danh làm từ thiện mà có??? Phải chăng vì mặc cảm như vậy, nên câu hỏi của Tin Viet News, “ông có kinh tài cho CS hay không”, ông ĐVT đã hấp tấp trả lời, có ý thanh minh thanh nga, “ÔNG KHÔNG HỀ KINH TÀI CHO ÔNG VÀ HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG VIÊN THAO???!!!

Trên đây chỉ là một vài, trong số hàng trăm thắc mắc của chúng tôi trước những việc làm của ông ĐVT. Rất mong được ông ĐVT trả lời, để chúng tôi đăng tải, cho rộng đường dư luận.

CÓ GIỮ ĐƯỢC SỰ LIÊM KHIẾT KHI LÀM TỪ THIỆN VỚI CS?

Lịch sử VN suốt 80 năm qua đã chứng minh, CSVN là một chế độ độc ác, bất nhân; tệ nạn tham nhũng hối lộ, tung hoành từ trung ương đến địa phương, tràn lan vô cả bệnh viện, trường học, chùa chiền, nhà thờ… và đặc biệt trong đội ngũ của những người làm “từ thiện”. Vì thế, ở hải ngoại, nhiều kẻ tham lam và xảo quyệt, đã chọn con đường làm “từ thiện” với CS, để thuận tiện trong việc thu chi mờ ám, bòn rút tiền bạc một cách dễ dàng, chia chác với CS một cách hậu hĩ.

Tất nhiên, khi trình bầy sự thật trên, chúng tôi HOÀN TOÀN TIN TƯỞNG VÀO SỰ LIÊM KHIẾT CỦA ÔNG ĐVT KHI ÔNG VỀ VN LÀM TỪ THIỆN. Tuy nhiên, với bản chất tham nhũng hối lộ của CS, cùng hàng loạt những thắc mắc, nghi ngờ, đã nêu trong bài viết, chúng tôi tự hỏi: MỘT NGƯỜI NHƯ ĐVT, LÀM SAO CÓ THỂ GIỮ ĐƯỢC SỰ LIÊM KHIẾT BÊN CẠNH NHỮNG CON QUỶ THAM NHŨNG CS? LÀM SAO ÔNG ĐVT CÓ THỂ CHỨNG MINH ĐƯỢC SỰ LIÊM KHIẾT, NẾU ÔNG KHÔNG TRẢ LỜI THOẢ ĐÁNG NHỮNG THẮC MẮC CỦA SGT? (Còn tiếp…)

Hữu Nguyên (huunguyen@saigontimes.org)

Đăng tải tại Đặc Biệt

Đỗ Vẫn Trọn Bài 2

Kính thưa Quý vị,

Trong bài viết của Đình Thuỷ, “Nhận định vụ kiện truyền thông tại San Jose”, về vụ nhà văn Đỗ Vẫn Trọn, hệ thống Truyền Thông Viên Thao, thắng kiện LS Nguyễn Tâm của báo Saigon USA, được Thanh Tùng đọc trên hệ thống Truyền Thông Viên Thao do ĐVT làm Tổng Giám Đốc (http://www.vienthao.com/audio/dvt-thangkien.mp3), đã đề cập đến NHỮNG SỰ THẬT ÔNG ĐVT ĐÃ LÀM, ĐÃ NÓI, ĐÃ VIẾT. Chính những SỰ THẬT này, đã khiến chúng tôi NGHI NGỜ vụ kiện giữa ĐVT và Nguyễn Tâm.

Hôm trước, chúng tôi đã trình bầy tóm tắt phản ứng vội vã, không hợp tình hợp lý của ông ĐVT, khi cấm đoán quyền tự do ngôn luận của SGT, không cho SGT được quyền bầy tỏ sự NGHI NGỜ (Đỗ Vẫn Trọn – Bài 1). Hôm nay, chúng tôi trình bầy về NHỮNG SỰ THẬT ÔNG ĐVT ĐÃ LÀM, ĐÃ NÓI, ĐÃ VIẾT, và những thắc mắc đối với ông.

Cũng xin thưa, để bảo đảm quyền tự do ngôn luận được cổ võ và thực thi một cách trọn vẹn và hợp pháp, tất cả bài vở, ý kiến, hình ảnh, được SGT đăng tải và phổ biến qua mọi hình thức, đều được Công Ty Ledinh Lawyers Pty. Ltd. cố vấn, kiểm duyệt, chấp thuận và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mọi khiếu nại, tranh tụng, vui lòng coi “Thông Báo Trách Nhiệm Pháp Lý” tại: https://saigontimes.org/about/ 

Nếu Quý vị đã nhận được email này, xin thông cảm; nếu phiền lòng, xin thứ lỗi và email về huunguyen@saigontimes.org.

Trân trọng,
Hữu Nguyên
LOGO CDM ORIGIN.jpg

SLAPP – Kiện phủ đầu, trấn áp SGT? Bài 2

Vì sao Đỗ Vẫn Trọn có hình chụp Nguyễn Tâm & VC Võ Văn Kiệt?

Hữu Nguyên (huunguyen@saigontimes.org)

NHỮNG SỰ THẬT ĐVT ĐÃ LÀM, ĐÃ NÓI, ĐÃ VIẾT

Trong bài viết của Đình Thuỷ, “Nhận định vụ kiện truyền thông tại San Jose”, về vụ nhà văn Đỗ Vẫn Trọn, hệ thống Truyền Thông Viên Thao, thắng kiện LS Nguyễn Tâm của báo Saigon USA, được Thanh Tùng đọc trên hệ thống Truyền Thông Viên Thao do ĐVT làm Tổng Giám Đốc (http://www.vienthao.com/audio/dvt-thangkien.mp3), đã đề cập đến NHỮNG SỰ THẬT ÔNG ĐVT ĐÃ LÀM, ĐÃ NÓI, ĐÃ VIẾT như sau:

SỰ THẬT THỨ NHẤT: Từ năm 2004 đến 2007, Nguyễn Tâm và ĐVT đã cùng sử dụng mạng lưới truyền thông Saigon USA, Saigon Radio, Viên Thao TV, Thời Báo Daily News, Tin Việt Weekly,… để cáo buộc nhau tội làm ăn với CS. Nhiều hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng đã bị lôi kéo để tham dự những cuộc biểu tình, phản đối lẫn nhau, gây nên không biết bao nhiêu xáo trộn, phân hoá, trong cộng đồng người Việt tại San Jose.

SỰ THẬT THỨ HAI: Nguyễn Tâm kiện ĐVT đòi bồi thường $8 triệu. ĐVT kiện lại Nguyễn Tâm đòi bồi thường $10 triệu, sau đòi $2 triệu.

SỰ THẬT THỨ BA: Cả hai bên đều dùng tin tức, tài liệu của CS để phỉ báng, lăng mạ, chụp mũ nhau, trong đó ĐVT đã dùng tấm hình của VC chụp Nguyễn Tâm và Thủ tướng VC Võ Văn Kiệt.

SỰ THẬT THỨ BỐN: 2 giờ chiều ngày 28 tháng 12, 2004, Saigon Radio của Hệ Thống Truyền Viên Thao, do ĐVT làm TGĐ, đã đọc “Thư không niêm của ông ĐVT gửi ông Nguyễn Tâm”. Trong thư, ông ĐVT “đưa ra những việc làm của ông Nguyễn Tâm”: Một, ông Nguyễn Tâm giả dạng chống cộng để chia rẽ cộng đồng. Hai, ông Nguyễn Tâm về VN làm ăn, quan hệ với chính quyền CS. Ba, ông Nguyễn Tâm chụp hình với thủ tướng VC Võ Văn Kiệt. 

SỰ THẬT THỨ NĂM: Vào ngày 18 tháng 10, 2007, khi toà chỉ định luật sư hoà giải hai bên, ông Nguyễn Tâm đã đưa ra đề nghị xin lỗi ông ĐVT, nhưng ĐVT nhất định từ chối.

NHỮNG CÂU HỎI HỢP TÌNH HỢP LÝ

Trước 5 SỰ THẬT được chính hệ thống truyền thông do ĐVT làm TGĐ phổ biến, chắc chắn những người có lòng yêu quý cộng đồng, yêu quý ông ĐVT, không thể không đau lòng, với những thắc mắc, nghi ngờ, và băn khoăn tự hỏi:

CÂU HỎI MỘT: Là người sáng lập Hệ Thống Truyền Thông Viên Thao, từng được tạp chí Time và nhiều tờ báo lớn tại Hoa Kỳ ca ngợi, được trao tặng nhiều giải thưởng, trong đó có Giải Thưởng Truyền Thông Hoa Kỳ NCM Awards, lại là người thường tích cực tổ chức những cuộc gây quỹ làm từ thiện, với sứ mạng cao quý “Khơi Nguồn Ánh Sáng” cho 350 ngàn người mù nghèo tại Việt Nam, tại sao ông ĐVT lại có thể chấp nhận, để mình sa lầy suốt mấy năm trời vào cái trò chụp mũ, kiện tụng qua lại với Nguyễn Tâm, đòi tiền bồi thường, lúc $10 triệu, lúc $2 triệu, khiến cộng đồng bị xáo trộn, phân hoá, và chính uy tín của ông ĐVT cũng bị tổn thương, lập trường quốc cộng của ông bị nghi ngờ?

CÂU HỎI HAI: Ông ĐVT là một nhà văn, nhà truyền thông và người ôm ấp sứ mạng cao quý làm từ thiện. Vậy nguyên do nào, bằng cách nào và nhờ ai, ngay từ năm 2004, ông ĐVT đã có được những bằng chứng cụ thể, để ông có tin tưởng đi đến sự KHẲNG ĐỊNH trong  “Thư không niêm … gửi ông Nguyễn Tâm”, đọc lúc 2 giờ chiều ngày 28 tháng 12, 2004, trên đài Saigon Radio, những chuyện động trời rất ít người biết (hoặc chỉ nghe đồn) về ông Nguyễn Tâm: Một, ông Nguyễn Tâm giả dạng chống cộng để chia rẽ cộng đồng. Hai, ông Nguyễn Tâm về VN làm ăn, quan hệ với chính quyền CS. Ba, ông Nguyễn Tâm chụp hình với thủ tướng VC Võ Văn Kiệt? 

CÂU HỎI BA: Phải chăng, những bằng chứng ông ĐVT có được về ông Nguyễn Tâm, là căn cứ vào sách báo, tài liệu của CS? Nếu phải, tại sao ông ĐVT không NGHI NGỜ những bằng chứng đó do CS nguỵ tạo để gây phân hoá cộng đồng và triệt hạ uy tín của cả Nguyễn Tâm lẫn ĐVT? Tại sao ông ĐVT có thể tin tưởng, những bằng chứng đó là SỰ THẬT 100%, để sử dụng những bằng chứng đó một cách TIN TƯỞNG 100% khi viết bài CHỤP MŨ Nguyễn Tâm với 3 tội trạng động trời:  Một, ông Nguyễn Tâm giả dạng chống cộng để chia rẽ cộng đồng. Hai, ông Nguyễn Tâm về VN làm ăn, quan hệ với chính quyền CS. Ba, ông Nguyễn Tâm chụp hình với thủ tướng VC Võ Văn Kiệt? 

(Còn tiếp )

Hữu Nguyên (huunguyen@saigontimes.org)

NHẬN ĐỊNH CỦA SGT LÀM ĐVT GẶP NGUY HIỂM TRẦM TRỌNG???

Trong Bài 2, “Lợi dụng luật phỉ báng mạ lị, tiếp tay VC gây phân hoá cộng đồng? NV Nguyễn Tâm kiện Nhà văn Kiêm Ái và Cụ Võ Tử Đản!!!”, được phổ biến ngày 22 tháng 2, 2017, SGT đã có lời giới thiệu, khiến ông Đỗ Vẫn Trọn thấy ông bị phỉ báng, mạ lị,… và gặp nguy hiểm trầm trọng. Dưới đây là nguyên văn đoạn giới thiệu. (xin click vô đây để coi toàn bài) 

& & &

Sau khi gửi bài “Nghị Viên Nguyễn Tâm kiện Nhà văn Kiêm Ái và Cụ Võ Tử Đản”, chúng tôi hân hạnh nhận được nhiều ý kiến đóng góp, cùng tài liệu, bài vở, hình ảnh, video, audio… về NV/NT. Đặc biệt, một số đồng hương đã có lý khi NGHI NGỜ: NV/NT kiện nhà văn Kiêm Ái và Cụ Võ Tử Đản, chỉ là trò tung hứng, giật dây của VC, nhằm gây phân hoá cộng đồng; giống như cách đây hơn 10 năm, Nguyễn Tâm, chủ nhiệm báo Saigon USA, và Đỗ Vẫn Trọn, giám đốc công ty truyền thông Viên Thao, dùng truyền thông báo chí, chửi bới nhau “Việt gian thân cộng”, rồi kiện tụng qua lại suốt mấy năm trời, khiến cộng đồng người Việt tốn không biết bao nhiêu thời gian, công sức, tâm huyết, rồi biểu tình hậu thuẫn bên này, bên kia…. Suốt thời gian chửi bới kiện tụng đó, cả Nguyễn Tâm và Đỗ Vẫn Trọn, đều dùng những hình ảnh, tài liệu của VC để tố cáo nhau là “Việt gian thân cộng”, làm ăn, giao tiếp, chụp hình với VC, kể cả với TTVC Võ Văn Kiệt. Cuối cùng mọi người đều bẽ bàng, đau đớn và thất vọng, khi biết được cả Nguyễn Tâm lẫn Đỗ Vẫn Trọn đều là những kẻ làm ăn với VC.

“Hình ảnh biểu tình chống tay sai và kinh tài cho Việt Cộng trước hệ thống truyền thông Viên Thao của Đỗ Vẫn Trọn ngày 1 tháng 1 năm 2005” do Saigon USA phổ biến  (xin click vô đây coi chi tiết)

Hình chụp trang báo Saigon USA, đăng “Thư Mời Đối Chất Công Khai V/V KINH TÀI CHO CSVN” của Nguyễn Tâm gửi Đỗ Vẫn Trọn. (xin click vô đây coi chi tiết)

Đăng tải tại Đặc Biệt

“His Excellency the Honourable Hieu Van Le AC”!!!

Image result for LÊ VĂN HIẾUWhat a shame for the Governor of SA!!! The Governor of SA shakes hand with the Communists in Vietnam!!! Le Van Hieu, who are you???!!! Le Van Hieu is a traitor!!! Le Van Hieu abuses of public’s trust!!! Le Van Hieu is misconduct in Public Office!!! Le van Hieu is the local Viet Communist penetrating in to the highest level of the SA government!!!

Để Quý vị có thể theo dõi, tìm hiểu và nhận định về Toàn quyền Lê Văn Hiếu một cách khách quan và trung thực, chúng tôi xin gửi tới Quý vị các bài viết về LVH trên Blog Saigon Times. Tất nhiên, chúng tôi mạnh dạn trình bầy những nghi ngờ và đưa ra các giả thuyết đối với một vị Toàn quyền gốc tỵ nạn CS về bắt tay làm ăn với CS, nhưng đồng ý nhiều hay ít hoặc không đồng ý là quyền của Quý vị. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quyền tự do đó và sẵn sàng phổ biến những ý kiến dị biệt. Cuối cùng, một lần nữa, chúng tôi khẳng định: Mọi giả thuyết, nghi ngờ, cáo buộc, suy diễn… về ông Lê Văn Hiếu, được trình bầy trong mọi bài viết của chúng tôi cũng như ý kiến đóng góp của độc giả, phải được đón nhận trong tinh thần “benefit of doubt” (nghĩa là bất cứ ai, dù bị nghi ngờ, cáo buộc về bất cứ tội/lỗi gì, cho tới khi chưa có bằng cớ chứng minh rõ ràng, người đó đều vô tội).

Bài mở đầu 01: Đức Ông Nguyễn Minh Tâm thú nhận VÔ Ý đổi tên Ngày Quốc Hận & sự lo ngại quanh việc Toàn quyền Nam Úc gốc tỵ nạn CS Lê Văn Hiếu về VN bắt tay CS  (xin click vào đây)

Bài mở đầu 02: Phản ứng của độc giả về Toàn Quyền Nam Úc Lê Văn Hiếu và Đức Ông Nguyễn Minh Tâm  (xin click vào đây)

Bài 01: Về VN bắt tay VC, Toàn quyền Nam Úc gốc tỵ nạn CS Lê Văn Hiếu là Nhạc Bất Quần và Vũ Ngọc Nhạ tái sinh?  (xin click vào đây)

Bài 02: 9 năm trước, độc giả Saigon Times đã e ngại Lê Văn Hiếu về VN bắt tay VC  (xin click vào đây)

Bài 03: Hàng chục ý kiến của độc giả về việc Lê Văn Hiếu bắt tay VC  (xin click vào đây)

Bài 04: Nguyễn Công Minh, Chủ Tịch TH/CQN Úc xác nhận: Lê Văn Hiếu PHẢN BỘI, nhưng…. KHÔNG NÊN PHẢN ĐỐI!!!!???   (xin click vào đây)

Bài 05: Email của Ông Huỳnh Bá Phụng chất vấn Ông Nguyễn Công Minh 3 sự kiện; và thắc mắc của độc giả về Ông Lý Quang Tín, Chủ Tịch CĐNVTD Nam Úc (xin click vào đây)

Bài 06: Trả lời thư Ông Lê Quang Tín, CT/CĐNVTD Nam Úc – Lê Văn Hiếu là con liệt sĩ VC  (xin click vào đây)

Bài 07: Cha Lê Văn Hiếu là Đội Thiều, theo Việt Minh rồi theo VC tập kết ra Bắc năm 1954  (xin click vào đây)

Bài 08: Phải chăng Lê Văn Hiếu là Vũ Ngọc Nhạ sau 1975?  (xin click vào đây)

Bài 09: Thông Cáo của CĐNVTD Úc Châu và thư của Nguyễn Công Minh, CT/TH/CQN nêu lý do không phản đối sự phản bội của Lê Văn Hiếu  (xin click vào đây)

Bài 10: Lê Văn Hiếu PHẠM 6 TỘI PHẢN BỘI  (xin click vào đây)

Bài 11: Khi nào và vì sao, SGT nghi ngờ Lê Văn Hiếu là VC NẰM VÙNG? (xin click vào đây)

Bài 12: Sau khi theo VC tập kết ra Bắc, Đội Thiều trở lại xâm lăng Miền Nam và nuôi dậy Lê Văn Hiếu?  (xin click vào đây)

Bài 13: Email của Ông Huỳnh Bá Phụng, Chủ Tịch Hội CQN/QLVNCH/QLD và thư Minh Định Lập Trường của Ông Lâm Xuân, Chủ Tịch Hội CQN/QLVNCH/NSW (xin click vào đây)

Bài 14 (Bài cuối – Tập 1): Tóm lược hiện tượng Lê Văn Hiếu & Ý kiến độc giả Bài  10 đến Bài 13 (xin click vào đây)

LVH TẬP 2 – BÀI 1 – Suy nghĩ về TCBC của CĐNVTD Nam Úc  (xin click vào đây)

LVH TẬP 2 – BÀI 2 – Thủ Hiến Nam Úc khẳng định: LVH là lợi thế quan trọng và đặc biệt cho Nam Úc!  (xin click vào đây)

LVH TẬP 2 – BÀI 3 – Phỏng vấn giả tưởng Thủ Hiến SA về LVH! (xin click vào đây)

LVH TẬP 2 – BÀI 4: Phỏng vấn Giả tưởng – LVH: VC sai người thay tôi kiện SGT!!!  (xin click vào đây)

LVH – Slide Shows & Bài của Nguyễn Phụng (xin click vào đây)

Thơ Đấu Tranh: Cảnh tỉnh Lê Văn Hiếu và Đức Ông Nguyễn Minh Tâm  (xin click vào đây)

Thơ Đấu Tranh: Cảnh tỉnh Lê Văn Hiếu: Thư Không Niêm Gửi Bạn – Trần Văn Lương  (xin click vào đây)

Bài độc giả: Nguyễn Ph.: Chuyện Ông Toàn Quyền: Buồn ơi! Thôi chào mi!  (xin click vào đây)

Bài độc giả: Lính già Nam Úc: Suy nghĩ về LVH (xin click vào đây)

Bài độc giả: GS Nam Kym (qua Úc châu 1977 cùng với LVH): Lê Văn Hiếu thách thức CĐ Tỵ Nạn, về VN bắt tay VC!  (xin click vào đây)

Bài độc giả: LS Mai Thành Đức (Adelaide Nam Úc): Một số câu hỏi cần được trả lời liên quan đến vai trò của Toàn quyền tại Tiểu bang Nam Úc (xin click vào đây)

Bài độc giả: Vũ Tuấn Hải (Số 1): Lê Văn Hiếu tuyên truyền cho VC (xin click vào đây) 

Bài độc giả: Vũ Tuấn Hải (Số 2): Lê Văn Hiếu tuyên truyền cho VC (xin click vào đây)

Bài độc giả: Vũ Tuấn Hải (Số 3): Lê Văn Hiếu tuyên truyền cho VC (xin click vào đây)

Ý kiến độc giả: Phê phán, phản đối, góp ý với Lê Văn Hiếu  (xin click vào đây)

PHẦN 5: Ý KIẾN ĐỘC GIẢ BÀI 10  (xin click vào đây)

Đăng tải tại Đặc Biệt

Đỗ Vẫn Trọn – Bài 1

Kính thưa Quý vị,

Ngày 28 tháng 2, 2017, SGT nhận được email của Luật Sư đại diện ông Đỗ Vẫn Trọn,  cho biết: Trong bài viết của SGT, được phổ biến qua email ngày 22/2/2017, đã có những nhận xét phỉ báng, mạ lị, xúc phạm ông Đỗ Vẫn Trọn, nói ông Trọn làm ăn với cộng sản, gây thiệt hại uy tín cho ông Trọn, trên thương trường cũng như xã hội, trong cộng đồng Việt Nam; đồng thời tạo nên sự giận giữ, thù hận trong cộng đồng, khiến ông Trọn gặp nguy hiểm trầm trọng. LS yêu cầu SGT, trong thời hạn 3 tuần, phải rút lại những nhận xét đó; và công bố việc rút lại một cách công khai. Bằng không, Luật Sư sẽ cố vấn ông Trọn, lập tức thưa kiện SGT tại toà.

Trước phản ứng vội vã, hấp tấp, đầy nông nổi, của Đỗ Vẫn Trọn (ĐVT), chúng tôi hết sức thất vọng, NGHĨ ông giống một tên cao bồi, du đãng, chứ không phải là “một tay tổ ngành truyền thông San Jose” như báo chí Mỹ tâng bốc. Hành động của ông, rõ ràng cho thấy, ông đã hoảng hốt, dùng trò “kiện phủ đầu – SLAPP” để trấn áp quyền tự do ngôn luận, hơn là chấp nhận đối thoại để làm sáng tỏ sự thật và duy trì tình đoàn kết. Hành động vội vã, hấp tấp, đầy nông nổi của ông, hoàn toàn trái ngược với sứ mạng cao quý “Khơi Nguồn Ánh Sáng”, ông vẫn thường rêu rao, tự xưng. 

Không những thế, phản ứng vội vã, hấp tấp, đầy nông nổi của ông, còn cho thấy đằng sau những việc ông làm, ông nói, ông viết,… có nhiều SỰ THẬT bị che giấu, nay phải được tìm hiểu và đưa ra ánh sáng. Đó là ước nguyện của chúng tôi khi viết loạt bài này, với ước vọng, được sự quan tâm, chia sẻ và phổ biến.

Cũng xin thưa, để bảo đảm quyền tự do ngôn luận được cổ võ và thực thi một cách trọn vẹn và hợp pháp, tất cả bài vở, ý kiến, hình ảnh, được SGT đăng tải và phổ biến qua mọi hình thức, đều được Công Ty Ledinh Lawyers Pty. Ltd. cố vấn, kiểm duyệt, chấp thuận và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mọi khiếu nại, tranh tụng, vui lòng coi “Thông Báo Trách Nhiệm Pháp Lý” tại: https://saigontimes.org/about/ 

Nếu Quý vị đã nhận được email này, xin thông cảm; nếu phiền lòng, xin thứ lỗi và email về huunguyen@saigontimes.org.

Trân trọng,
Hữu Nguyên
LOGO CDM ORIGIN.jpg

SLAPP – Kiện phủ đầu, trấn áp SGT?

Vì sao Đỗ Vẫn Trọn có hình chụp Nguyễn Tâm & VC Võ Văn Kiệt?

Hữu Nguyên (huunguyen@saigontimes.org)

THƯ CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHUONG KIM NGUYEN

Trước nội dung nguy hiểm, có lợi cho VC, của Nghị Quyết 3.8, và phẫn nộ trước việc, Nghị Viên Nguyễn Tâm (NV/NT) kiện phủ đầu (SLAPP), nhà văn Kiêm Ái (Lê Văn Ấn) và cụ Võ Tử Đản, SGT đã viết 4 bài góp ý NV/NT, và trình bầy về luật chống kiện phủ đầu Anti-SLAPP (xin click vô đây coi Bài 1 – Bài 2 – Bài 3 – Thắc Mắc). Trong Bài 2, được SGT phổ biến ngày 22 tháng 2, 2017, có đoạn trình bầy về sự NGHI NGỜ quanh vụ kiện giữa ông Đỗ Vẫn Trọn và ông Nguyễn Tâm. (vui lòng coi NGHI NGỜ CỦA SGT ở cuối bài)

Sáu ngày sau, 28 tháng 2, 2017, SGT nhận được email của Luật Sư đại diện ông Đỗ Vẫn Trọn, thuộc Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Kim Phượng (một trong những luật sư đại diện cho Đỗ Vẫn Trọn trong vụ kiện Nguyễn Tâm cách đây ngót 10 năm). Cùng với email là 2 hồ sơ PDF: Một, nguyên văn Bài 2 của SGT; Hai, thư “Demand for Retraction”. Trong thư, Luật Sư cho biết:

Thứ nhất, trong bài viết của SGT, được phổ biến qua email ngày 22/2/2017, đã có những nhận xét phỉ báng, mạ lị, xúc phạm ông Đỗ Vẫn Trọn, nói ông Trọn làm ăn với cộng sản. Nhận xét của SGT là sai sự thật, gây thiệt hại uy tín cho ông Trọn, trên thương trường cũng như xã hội, trong cộng đồng Việt Nam; đồng thời tạo nên sự giận giữ, thù hận trong cộng đồng, khiến ông Trọn gặp nguy hiểm trầm trọng (Your statement, which roughly translates (?!) to mean that Mr. Do has done business with the communists, is libelous, untrue, and injurious to Mr. Do’s social and business reputation in the Vietnamese community. As you are well aware, any suggestion that Mr. Do works with communists invokes anger and hostility within the community, placing Mr. Do in grave danger.)

Thứ hai, yêu cầu SGT, trong thời hạn 3 tuần, phải rút lại những nhận xét đó; và công bố việc rút lại một cách công khai. Bằng không, Luật Sư sẽ cố vấn ông Trọn, lập tức thưa kiện SGT tại toà;

Thứ ba, yêu cầu SGT chỉ liên lạc với Luật Sư, không liên lạc với ông Trọn.

Trước phản ứng vội vã, hấp tấp, đầy nông nổi, của Đỗ Vẫn Trọn (ĐVT), chúng tôi hết sức thất vọng, NGHĨ ông giống một tên cao bồi, du đãng, chứ không phải là “một tay tổ ngành truyền thông San Jose” như báo chí Mỹ tâng bốc. Hành động của ông, rõ ràng cho thấy, ông đã hoảng hốt, dùng trò “kiện phủ đầu – SLAPP” để trấn áp quyền tự do ngôn luận, hơn là chấp nhận đối thoại để làm sáng tỏ sự thật và duy trì tình đoàn kết. Hành động vội vã, hấp tấp, đầy nông nổi của ông, hoàn toàn trái ngược với sứ mạng cao quý “Khơi Nguồn Ánh Sáng”, ông vẫn thường rêu rao, tự xưng. 

Không những thế, phản ứng vội vã, hấp tấp, đầy nông nổi của ông, còn cho thấy đằng sau những việc ông làm, ông nói, ông viết,… có nhiều SỰ THẬT bị che giấu, nay phải được tìm hiểu và đưa ra ánh sáng. Đó là ước nguyện của chúng tôi khi viết loạt bài này. (Còn tiếp… KỲ TỚI: Quyền NGHI NGỜ và SỰ THẬT ĐỖ VẪN TRỌN ĐÃ LÀM, ĐÃ NÓI, ĐÃ VIẾT)

Hữu Nguyên (huunguyen@saigontimes.org)

NHẬN ĐỊNH CỦA SGT LÀM ĐVT GẶP NGUY HIỂM TRẦM TRỌNG???

Trong Bài 2, “Lợi dụng luật phỉ báng mạ lị, tiếp tay VC gây phân hoá cộng đồng? NV Nguyễn Tâm kiện Nhà văn Kiêm Ái và Cụ Võ Tử Đản!!!”, được phổ biến ngày 22 tháng 2, 2017, SGT đã có lời giới thiệu, khiến ông Đỗ Vẫn Trọn thấy ông bị phỉ báng, mạ lị,… và gặp nguy hiểm trầm trọng. Dưới đây là nguyên văn đoạn giới thiệu của SGT. (xin click vô đây để coi toàn bài) 

& & &

Sau khi gửi bài “Nghị Viên Nguyễn Tâm kiện Nhà văn Kiêm Ái và Cụ Võ Tử Đản”, chúng tôi hân hạnh nhận được nhiều ý kiến đóng góp, cùng tài liệu, bài vở, hình ảnh, video, audio… về NV/NT. Đặc biệt, một số đồng hương đã có lý khi NGHI NGỜ: NV/NT kiện nhà văn Kiêm Ái và Cụ Võ Tử Đản, chỉ là trò tung hứng, giật dây của VC, nhằm gây phân hoá cộng đồng; giống như cách đây hơn 10 năm, Nguyễn Tâm, chủ nhiệm báo Saigon USA, và Đỗ Vẫn Trọn, giám đốc công ty truyền thông Viên Thao, dùng truyền thông báo chí, chửi bới nhau “Việt gian thân cộng”, rồi kiện tụng qua lại suốt mấy năm trời, khiến cộng đồng người Việt tốn không biết bao nhiêu thời gian, công sức, tâm huyết, rồi biểu tình hậu thuẫn bên này, bên kia…. Suốt thời gian chửi bới kiện tụng đó, cả Nguyễn Tâm và Đỗ Vẫn Trọn, đều dùng những hình ảnh, tài liệu của VC để tố cáo nhau là “Việt gian thân cộng”, làm ăn, giao tiếp, chụp hình với VC, kể cả với TTVC Võ Văn Kiệt. Cuối cùng mọi người đều bẽ bàng, đau đớn và thất vọng, khi biết được cả Nguyễn Tâm lẫn Đỗ Vẫn Trọn đều là những kẻ làm ăn với VC.

“Hình ảnh biểu tình chống tay sai và kinh tài cho Việt Cộng trước hệ thống truyền thông Viên Thao của Đỗ Vẫn Trọn ngày 1 tháng 1 năm 2005” do Saigon USA phổ biến  (xin click vô đây coi chi tiết)

Hình chụp trang báo Saigon USA, đăng “Thư Mời Đối Chất Công Khai V/V KINH TÀI CHO CSVN” của Nguyễn Tâm gửi Đỗ Vẫn Trọn. (xin click vô đây coi chi tiết)

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trách nhiệm tố cáo VC nằm vùng – Bài 3

Kính thưa Quý vị,

Trong 2 bài trước (Bài 1 – Bài 2), chúng tôi đã trình bầy tóm tắt thực trạng, gián điệp Trung Cộng và Việt Cộng, tràn lan tại hải ngoại, đặc biệt là Mỹ và Úc. Hôm nay, chúng tôi xin trình bầy tiếp, Bài 3: Trách nhiệm TỐ CÁO những tên VC nằm vùng và những kẻ “ăn cơm quốc gia, thờ ma CS”.

Ngoài ra, do yêu cầu của một số độc giả tại Cali, về luật chống kiện phủ đầu (Anti-SLAPP), chúng tôi xin giới thiệu văn phòng chuyên chống kiện phủ đầu tại Cali với đầy đủ địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email: California Anti-SLAPP Project (https://www.casp.net/): Phone (510) 486-9123 – Email: info@casp.net. Quý vị có thể vô thẳng trang web của văn phòng như hình dưới đây (xin click vô đây), trực tiếp điền họ tên, email, số điện thoại, và trình bầy tóm tắt vụ kiện, trước khi click vô “Submit”. Sau đó, sẽ có người liên lạc và cố vấn quý vị. Ngoài ra, quý vị cũng có thể tham khảo, các bước cần làm sau khi nhận đơn kiện, qua bài “Defending against a SLAPP”. (xin click vô đây)

Tóm lại, điều quan trọng nhất khi Quý vị bị kiện phủ đầu (SLAPP): LUÔN LUÔN BÌNH TĨNH, CAN ĐẢM, TỰ TRỌNG VÀ SÁNG SUỐT. THẮNG HAY THUA TẠI TOÀ, KHÔNG QUAN TRỌNG BẰNG, TINH THẦN VÀ Ý CHÍ CỦA QUÝ VỊ: QUYẾT TRANH ĐẤU ĐẾN CÙNG ĐỂ BẢO VỆ SỰ THẬT VÀ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN. NHẤT LÀ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN KHI CHỐNG CÁI ÁC, CÁI BẤT NHÂN, CÁI GIAN DỐI DO VC VÀ TAY SAI CỦA CHÚNG GIEO RẮC. XIN HÃY HIỂU, BỊ KIỆN CHÍNH LÀ CƠ HỘI ĐỂ QUÝ VỊ TRANH ĐẤU KHÔNG CHỈ CHO THẾ HỆ HÔM NAY, MÀ CÒN CHO CẢ NHỮNG THẾ HỆ MAI SAU!

Cũng xin thưa, để bảo đảm quyền tự do ngôn luận được cổ võ và thực thi một cách trọn vẹn và hợp pháp, tất cả bài vở, ý kiến, hình ảnh, được SGT đăng tải và phổ biến qua mọi hình thức, đều được Công Ty Ledinh Lawyers Pty. Ltd. cố vấn, kiểm duyệt, chấp thuận và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mọi khiếu nại, tranh tụng, vui lòng coi “Thông Báo Trách Nhiệm Pháp Lý” tại: https://saigontimes.org/about/ 

Sau đây, kính mời Quý vị theo dõi bài viết, với ước vọng, được sự quan tâm, chia sẻ và phổ biến. Nếu Quý vị đã nhận được email này, xin thông cảm; nếu phiền lòng, xin thứ lỗi và email về huunguyen@saigontimes.org.

Trân trọng,
Hữu Nguyên
LOGO CDM ORIGIN.jpg

Gián điệp TC, VC tại hải ngoại và trách nhiệm của tôi, của bạn -Bài 3

Hữu Nguyên (huunguyen@saigontimes.org)

TRÁCH NHIỆM TỐ CÁO GIÁN ĐIỆP TC, VC

HỎI: Trước thực trạng gián điệp Trung Cộng và VC tràn lan tại hải ngoại, người Việt yêu nước NÊN tích cực hưởng ứng lời kêu gọi, của các cơ quan an ninh của các quốc gia mình định cư, tố cáo những tên gián điệp TC, VC và những kẻ “ăn cơm quốc gia, thờ ma CS” với nhà chức trách bản xứ. Điều này đúng không?

ĐÁP: Không những NÊN TỐ CÁO – mà còn CẦN và PHẢI TỐ CÁO. Đó là trách nhiệm của mọi người Việt yêu nước, nhất là những người Việt tỵ nạn CS, đối với quê hương, dân tộc và tương lai của VN, của cộng đồng, trước thảm hoạ CS. Quan trọng hơn, đó còn là trách nhiệm chống cái ác, chống cái bất lương, để bảo vệ quốc gia nơi mình cư ngụ, và là bổn phận của chúng ta, đền đáp ơn nghĩa, quốc gia nơi mình định cư như Mỹ, Úc, Anh, Pháp…

HỎI: Nếu nghi ngờ một người là gián điệp, thì phải tố cáo với ai?

ĐÁP: Thông thường, trước những hành vi phạm pháp, ta tố cáo với cảnh sát. Tuy nhiên, khi nghi ngờ một người hoạt động gián điệp, để việc tố cáo hiệu quả và nhanh chóng hơn, ta nên tố cáo với phòng phản gián (counterintelligence), chuyên chống gián điệp, mà bất cứ quốc gia nào cũng có. Cơ quan chống gián điệp được thành lập với trách nhiệm chuyên thu thập tin tức, tài liệu, theo dõi các hoạt động phá hoại… nhằm ngăn chặn và hoá giải những gián điệp do các quốc gia thù nghịch cài đặt hoặc tuyển mộ. Vì vậy, nếu thấy bất cứ ai có những hoạt động khả nghi, cấu kết với ngoại bang (đặc biệt là TC và VC), gây phương hại cho an ninh của cộng đồng và quốc gia nơi mình cư ngụ; hoặc không thành thật khai báo khi nhập cảnh, nhập quốc tịch… ta cần tố cáo ngay với phòng phản gián (counterintelligence). Các phòng phản gián đều có trang web, địa chỉ, số điện thoại, trên internet, và luôn luôn bảo đảm bí mật tuyệt đối tên tuổi, địa chỉ của người đưa tin. Quan trọng hơn, trên phương diện đạo đức, tinh thần, tinh cảm cũng như pháp lý, một người vì ngay tình và chân thành báo cho nhà chức trách biết sự nghi ngờ của mình đối với bất cứ ai, người đó hoàn toàn không chịu bất cứ trách nhiệm gì, cho dù SỰ TỔ CÁO ĐÓ SAI.

HỎI: Cụ thể, tìm ở đâu trên internet để biết phòng phản gián của quốc gia nơi mình cư ngụ?

ĐÁP: Trên internet, có trang web, List of Counterintelligence Organizations, liệt kê tên và links của các tổ chức phản gián hầu hết các quốc gia theo thứ tự ABC, trong đó có Mỹ (FBI – CIA – ONCIX), Canada (CSIS – CFNCIU), Anh (MI5), Pháp (DGSI), Úc (ASIO – ASIS)… (xin click vô đây) Đồng hương ở quốc gia nào, chỉ việc bấm link của quốc gia đó, sẽ thấy ngay cơ quan phản gián của quốc gia mình, với đầy đủ địa chỉ, số điện thoại và cách thức liên lạc…

GIÁN ĐIỆP TC VÀ VC GIỐNG, KHÁC CHỖ NÀO?

HỎI: Gián điệp TC với VC khác và giống nhau ở điểm nào?

ĐÁP: Giống nhau ở điểm, ngay từ năm 1917, khi CS cướp chính quyền tại Nga, TC và VC đã duy trì mối quan hệ chủ tớ, cùng tôn thờ chủ nghĩa CS cả trăm năm qua. Cả hai, cùng tàn nhẫn, độc ác, dã man và độc tài như nhau. Hơn nữa, TC và VC cùng chung biên giới, lại là 2, trong số 4 quốc gia CS còn sót lại của thế giới, chắc chắn VC phải sống chết bám vào TC. Do đó, đường lối gián điệp của TC và VC có nhiều điểm giống nhau để cùng phục vụ quyền lợi cho CS nói chung. Điều này thấy rõ nhất, trong thời gian trước cũng như sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nhiều đài báo, nhà văn, ký giả Việt tại Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Canada… đều đua nhau chạy theo báo đài Hoa ngữ thân TC, cùng tấn công TT Donald Trump và bênh vực Hillary Clinton, bất chấp mọi sự vô lý và lố bịch.

HỎI: Còn những điểm khác nhau?

ĐÁP: Khác nhau ở điểm quan trọng, gián điệp TC tập trung vào việc ăn cắp tài liệu, khoa học kỹ thuật quân sự, kinh tế,… và mua chuộc các chính khách, thương gia, các trường đại học, nhằm lèo lái đường lối thân TC của các quốc gia. Còn gián điệp VC, vì là nhược tiểu và trong thân phận đầy tớ của TC, nên chúng chỉ tập trung vào việc đánh phá cộng đồng người Việt, thao túng các đảng phái chính trị do người Việt thành lập và các chính trị gia gốc Việt, để dẫn tới những việc làm có lợi cho VC qua mạng lưới VC nằm vùng và những kẻ “ăn cơm quốc gia, thờ ma CS”.

VC NẰM VÙNG KHÁC “ĂN CƠM QUỐC GIA THỜ MA CS”?

HỎI: Vậy VC nằm vùng khác kẻ “ăn cơm quốc gia, thờ ma CS” ở chỗ nào?

ĐÁP: VC nằm vùng là những tên gián điệp do VC đào tạo, cài đặt tại hải ngoại. Còn “ăn cơm quốc gia, thờ ma CS” là một số người Việt quốc gia, được du học trước 1975, hay tỵ nạn CS sau 1975, nay định cư ở các quốc gia tự do, vì lý do này hoặc lý do khác, phản bội, quay ra cộng tác với CS, đánh phá cộng đồng. Trong số đó, có những kẻ cam tâm để VC đào tạo trở thành VC nằm vùng.

HỎI: “Ăn cơm quốc gia thờ ma CS” có mấy loại?

ĐÁP: Nhìn chung, có 2 loại. Loại một, thuần tuý vì lợi nhuận, làm ăn với VC. Loại này thường tránh né cộng đồng, nhất là các sinh hoạt đấu tranh, chống cộng. Loại 2, từng đi về VN làm ăn với VC, từng tay bắt mặt mừng với cán bộ VC, nay đột nhiên giả vờ “phản tỉnh”, quay ra tích cực tham gia các sinh hoạt cộng đồng, hô hào chống cộng ầm ĩ. Loại này nguy hiểm, vì phần đông, chúng được VC trao sứ mạng nằm vùng, đóng vai trò giả vờ “trường kỳ chống cộng”, để lèo lái cộng đồng, làm những việc có lợi cho VC, như “đổi Ngày Quốc Hận thành Ngày Tìm Tự Do”.

HỎI: Làm sao nhận biết được chúng?

ĐÁP: Thứ nhất, luôn luôn thận trọng lắng nghe và suy nghĩ kỹ những điều chúng nói, chúng viết; tìm hiểu đánh giá thật kỹ những điều chúng làm qua thời gian, sẽ phát hiện ra những mâu thuẫn, bất nhất, phi lý… Thứ hai, tìm hiểu ai hoan hô, ca ngợi chúng. Nếu ca ngợi chúng là những nhà văn, nhà báo, những đài phát thanh, cơ quan ngôn luận, hay những người, xưa nay bị cộng đồng NGHI NGỜ LÀ THÂN CỘNG, chắc chắn, ta phải NGHI NGỜ chúng. Nếu báo chí VC, nhất là báo Công An VC, viết bài chửi bới một cá nhân hay tổ chức tại hải ngoại, ta cũng cần thận trọng tìm hiểu: Có đúng VC chửi bới vì cá nhân, tổ chức đó là kẻ thù của chúng, hay đó là âm mưu khổ nhục kế của VC, nhằm đánh lừa người Việt hải ngoại? Điểm quan trọng, sự dối trá lừa đảo và bộ mặt thật của những kẻ nằm vùng, bao giờ cũng bị phanh phui cùng với thời gian. Thứ ba, nhớ kỹ nguyên tắc: QUÁ KHỨ SOI SÁNG HIỆN TẠI – HIỆN TẠI SÁNG TỎ QUÁ KHỨ. Một người từng trung thành theo VC, trở thành đảng viên, nhà văn, nhà báo VC, nay quay ra ly khai đảng, thành lập các blog, các diễn đàn, chửi VC thậm tệ, ta cũng cần thận trọng tìm hiểu và cảnh giác khi đón nhận, hoan hô họ. Một người quá khứ lúc nào cũng hô hào chống cộng, bỗng dưng quay ra bắt tay VC, chắc chắn, quá khứ chống cộng của người đó có vấn đề.

NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG KHI NGHI NGỜ…

HỎI: Giả sử như NGHI NGỜ XYZ là VC nằm vùng, ta phải làm gì?

ĐÁP: Có 2 cách. Thứ nhất, nếu có bằng cớ NGHI NGỜ XYZ làm tay sai cho VC, phải báo ngay cho nhà chức trách bản xứ. Tại Mỹ, nếu NGHI NGỜ XYZ từng là đảng viên CSVN nhưng y đã không thành thật khai báo khi điền đơn N-400 nhập quốc tịch Mỹ (Application for Naturalization), cũng phải báo ngay cho FBI. Nên nhớ, bất cứ ai khi điền đơn N-400, nếu trong 10 năm trước đó, là đảng viên CS, đều bị cấm nhập quốc tịch Mỹ, trừ khi chứng minh, đương sự bị ép buộc.

Tất nhiên, nếu NGHI NGỜ, XYZ là đảng viên CS, đã phạm pháp khi man khai, hoặc chỉ giả vờ ly khai đảng CS, rồi sau khi nhập tịch, vẫn tiếp tục hoạt động cho CS…. ta cũng cần phải báo ngay cho FBI. Nên nhớ, làm như vậy hoàn toàn hợp pháp và sẽ tránh mọi phiền phức, vì giới chức hữu trách có bổn phận bảo mật tuyệt đối lý lịch của người khai báo.

Thứ hai, nên thẳng thắn và chân thành trình bầy sự NGHI NGỜ của mình, qua đối thoại trực tiếp với XYZ, hoặc qua bài viết gửi lên báo, diễn đàn…

HỎI: Nếu viết bài, viết thế nào để XYZ KHÔNG THỂ thưa kiện về phỉ báng mạ lị?

ĐÁP: Nếu XYZ đã muốn kiện, dù có viết thế nào đi nữa, cũng vẫn bị kiện như thường. Thực tế, xưa nay không thiếu những kẻ có tiền, có thế lực, thưa kiện bá láp (frivolous litigation), và thắng kiện. Tuy nhiên, có 5 điểm quan trọng nên nhớ và nên làm, để XYZ muốn kiện cũng KHÓ KIẾM được luật sư đại diện; có kiếm được luật sư đại diện, toà án cũng không chịu xét xử; toà án có xét xử, cũng KHÓ THẮNG; có thắng, cũng mãi mãi bị TOÀ ÁN LƯƠNG TÂM NGUYỀN RỦA.

Thứ nhất, dù có đầy đủ bằng chứng, nhân chứng, để tin chắc XYZ là tay sai VC, khi viết bài, TUYỆT ĐỐI KHÔNG KHẲNG ĐỊNH, KẾT LUẬN XYZ LÀ VIỆT GIAN, THÂN CỘNG, VC NẰM VÙNG. Trái lại, CHỈ HỎI, THẮC MẮC VÀ TRÌNH BẦY SỰ NGHI NGỜ về XYZ MỘT CÁCH KHÁCH QUAN, LỊCH SỰ, VÔ TƯ, CÓ TÌNH CÓ LÝ. Làm vậy vừa thể hiện lòng tự trọng, sự tương kính, vừa không cho kẻ xấu lợi dụng đánh phá, kiện tụng… Sống trong xã hội tự do dân chủ, hiến pháp và luật pháp không hề cấm mọi người QUYỀN TỰ DO HỎI, TỰ DO THẮC MẮC VÀ TỰ DO NÓI LÊN SỰ NGHI NGỜ.

Thứ hai, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỀ CẬP ĐẾN ĐỜI TƯ CỦA XYZ như lương bổng, bằng cấp, bệnh tật, cha mẹ ly dị, thói hư tật xấu, hay tình trạng vợ nọ con kia… Ngay cả khi nhận được thư từ, hình ảnh, tài liệu… về những việc làm bất chính của XYZ, cũng TUYỆT ĐỐI KHÔNG SỬ DỤNG, VÌ MỘT, CÓ THỂ ĐÓ LÀ BẰNG CHỨNG GIẢ, DO CHÍNH XYZ NGUỴ TẠO, ĐỂ ĐƯA MÌNH VÔ BẪY; HAI, DÙ LÀ THẬT, CŨNG RẤT KHÓ CHỨNG MINH, VÀ BẤT LỢI, CHỨNG TỎ ÁC Ý CỦA NGƯỜI VIẾT. Nên nhớ, đây là điểm hết sức NGUY HIỂM, nếu mắc phải, ta rất dễ bị thua kiện.

Thứ ba, luôn luôn khẳng định, mọi cáo buộc và bằng chứng được nêu trong bài CHỈ LÀ SỰ NGHI NGỜ và nhấn mạnh NGUYÊN TẮC BENEFIT OF DOUBT để mọi người hiểu XYZ hoàn toàn không có lỗi/tội.

Thứ tư, luôn kêu gọi và tạo mọi điều kiện thuận lợi để XYZ lên tiếng trả lời, và sẵn sàng đăng tải sự lên tiếng đó.

Thứ năm, trước những vụ kiện phỉ báng mạ lị, chụp mũ nhau là “Việt gian, thân cộng, VC nằm vùng”, ta phải thận trọng tìm hiểu, không nên vội vàng hậu thuẫn bên này, hoặc bên kia, vì có thể cả hai bên đều là VC, giả vờ phỉ báng mạ lị, chụp mũ VC cho nhau, để rồi thưa kiện, kẻ thắng người thua với số tiền bồi thường khổng lồ, mà bên thua, vì cũng là VC nên không bao giờ phải chi trả số tiền đó. Những vụ kiện như vậy của VC, đều nhằm gây hoang mang, chán nản, thất vọng, phân hoá cộng đồng và khủng bố tinh thần những người cầm viết chống cộng.

PHẢI LÀM GÌ KHI BỊ KIỆN PHỦ ĐẦU?

HỎI: Nếu bị XYZ kiện làm sao biết đó là kiện phủ đầu (SLAPP)?

ĐÁP: Hiến pháp, luật pháp của các quốc gia tự do, đều bảo đảm quyền tự do ngôn luận của mọi công dân, trong đó có quyền tham gia góp ý, thỉnh cầu, phê phán, chỉ trích, biểu tình, phản đối… các đạo luật, nghị quyết, đường lối, chính sách… của các cơ quan công quyền, các công ty, tổ chức tư nhân; hoặc tư cách, việc làm của các vị dân cử, công chức của chính phủ, cũng như những người của công chúng (public figures) như nhà văn, nhà báo, tài tử, nghệ sĩ… Nếu một người, chỉ vì hành xử những quyền tự do đó một cách đứng đắn và có trách nhiệm, mà bị XYZ kiện về phỉ báng mạ lị, thông thường, đó là loại kiện phủ đầu (SLAPP – Strategic Lawsuits Against Public Participation). Muốn biết rõ hơn về kiện phủ đầu, vui lòng coi “What is a Strategic Lawsuit Against Public Participation?”

HỎI: Phải làm gì khi nhận được khiếu kiện phủ đầu (Anti-SLAPP Law) của XYZ?

ĐÁP: Nhiều quốc gia trên thế giới có luật chống kiện phủ đầu (Anti-SLAPP Law). Riêng tại Mỹ, khoảng 30 tiểu bang có luật này, trong đó có California  (Code of Civil Procedure § 425.16). Tại Cali, nếu nhận đơn khiếu kiện (gồm cả toà liên bang ở Cali, hoặc toà tiểu bang Cali), và muốn biết vụ kiện của XYZ có phải là loại kiện phủ đầu (SLAPP) hay không, quý vị nên liên lạc ngay với luật sư của mình, để trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi nhận đơn khiếu kiện, có thư phúc đáp toà án cũng như luật sư của XYZ. Trong trường hợp luật sư thấy đó là vụ kiện SLAP, luật sư sẽ áp dụng Anti-SLAPP Law, thỉnh cầu toà huỷ bỏ vụ kiện (Anti-SLAPP Motion to Dismiss). Nếu toà chấp thuận, quý vị sẽ không bị XYZ làm phiền qua giai đoạn “discovery”, và toàn bộ phí tổn luật sư của quý vị, sẽ được XYZ bồi hoàn. Trong trường hợp toà từ chối, quý vị có thể kháng cáo.

SLAPPING BACK LÀ GÌ

HỎI: Còn SLAPPing Back là gì?

ĐÁP: Giống như counter claim (hay còn gọi là countersuit), SLAPPing Back là kiện ngược lại người đã kiện phủ đầu quý vị. Điều này chỉ được thực hiện sau khi toà chấp thuận huỷ bỏ vụ kiện phủ đầu. Nếu thắng kiện, toà sẽ buộc kẻ kiện phủ đầu, không những phải bồi thường thiệt hại cho quý vị, mà còn phải bồi thường để trừng phạt, cảnh cáo, răn đe kẻ kiện phủ đầu (punitive damages). Tại Mỹ, có nhiều vụ kiện SLAPPing Back nổi tiếng, khiến kẻ kiện phủ đầu, bị kiện ngược, phải bồi thường cả chục triệu Mỹ kim, trong đó có vụ một nhân viên bệnh viện được bồi thường $86,500,000 (Tanner v. DeCom Medical Waste Systems).

Hình trên, trang web của một trong những văn phòng chuyên chống kiện phủ đầu tại California: California Anti-SLAPP Project (https://www.casp.net/): Phone (510) 486-9123 – Email: info@casp.net.

HỎI: Ngoài luật sư, người bị kiện phủ đầu có thể tìm hiểu thêm về vấn đề này ở trên internet hay không?

ĐÁP: Trên internet, có rất nhiều websites trình bầy về SLAPP và Anti-SLAPP. Đặc biệt, trên web có văn phòng chuyên chống kiện phủ đầu tại Cali với đầy đủ địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email: California Anti-SLAPP Project (https://www.casp.net/): Phone (510) 486-9123 – Email: info@casp.net. Quý vị cũng có thể vô thẳng trang web của văn phòng, giống như hình trên (xin click vô đây), trực tiếp điền họ tên, email, số điện thoại, và trình bầy tóm tắt vụ kiện, trước khi click vô “Submit”. Sau đó, sẽ có người liên lạc và cố vấn quý vị. Ngoài ra, quý vị cũng có thể tham khảo, các bước cần làm sau khi nhận đơn kiện qua bài “Defending against a SLAPP”. (xin click vô đây)

KẾT LUẬN

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi bị kiện phủ đầu (SLAPP), điều quan trọng nhất là BÌNH TĨNH, CAN ĐẢM, TỰ TRỌNG VÀ SÁNG SUỐT. THẮNG HAY THUA TẠI TOÀ, KHÔNG QUAN TRỌNG BẰNG, TINH THẦN VÀ Ý CHÍ CỦA QUÝ VỊ: QUYẾT TRANH ĐẤU ĐẾN CÙNG ĐỂ BẢO VỆ SỰ THẬT VÀ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN. NHẤT LÀ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN KHI CHỐNG CÁI ÁC, CÁI BẤT NHÂN, CÁI GIAN DỐI DO VC VÀ TAY SAI CỦA CHÚNG GIEO RẮC. XIN HÃY HIỂU, BỊ KIỆN CHÍNH LÀ CƠ HỘI ĐỂ QUÝ VỊ TRANH ĐẤU KHÔNG CHỈ CHO THẾ HỆ HÔM NAY, MÀ CÒN CHO CẢ NHỮNG THẾ HỆ MAI SAU!

Hữu Nguyên (huunguyen@saigontimes.org)

Đăng tải tại Đặc Biệt

Trách nhiệm tố cáo VC nằm vùng – Bài 2

Kính thưa Quý vị,

Kính chuyển tới Quý vị Bài 2, “Gián điệp TC, VC tại hải ngoại và trách nhiệm của tôi, của bạn”, với ước vọng, được sự quan tâm, chia sẻ và phổ biến. Nếu Quý vị đã nhận được email này, xin thông cảm; nếu phiền lòng, xin thứ lỗi và email về huunguyen@saigontimes.org. Cũng xin thưa, để bảo đảm quyền tự do ngôn luận được cổ võ và thực thi một cách trọn vẹn và hợp pháp, tất cả bài vở, ý kiến, hình ảnh, được SGT đăng tải và phổ biến qua mọi hình thức, đều được Công Ty Ledinh Lawyers Pty. Ltd. cố vấn, kiểm duyệt, chấp thuận và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mọi khiếu nại, tranh tụng, vui lòng coi “Thông Báo Trách Nhiệm Pháp Lý” tại: https://saigontimes.org/about/ 

Trân trọng,
Hữu Nguyên
LOGO CDM ORIGIN.jpg

Gián điệp TC, VC tại hải ngoại và trách nhiệm của tôi, của bạn -Bài 2

Hữu Nguyên (huunguyen@saigontimes.org)

WHITLAM, KISSINGER, NIXON…. OPEN A CAN OF WORMS!

Chính trị gia tầm cỡ nhất của Úc, đặt chân tới Bắc Kinh, hội kiến với thủ tướng Trung Cộng Chu Ân Lai vào ngày 3 tháng 7 năm 1971, là Dân biểu Gough Whilam. Không đầy năm rưỡi sau, trở thành Thủ tướng thứ 21 của Úc, Whitlam thắt chặt bang giao với Trung Cộng, đồng thời công khai phản bội đồng minh VNCH, cho lập toà đại sứ Úc tại Hà Nội.

Sau Whitlam, hai ngày sau, 9 tháng 7 năm 1971, Kissinger đặt chân đến Bắc Kinh hội kiến với Chu Ân Lai, chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Trung Cộng của TT Nixon. Sáu ngày sau, 15 tháng 7, 1971, tại Mỹ, TT Nixon chính thức công bố, công du Trung Cộng vào tháng 2, 1972.

Thời điểm đó, cũng như mấy chục năm sau này, hầu hết sách báo và mọi người trên thế giới, đều chìm đắm trong sự ngưỡng mộ si mê, coi Whitlam, Kissinger, Nixon là những thần tượng, đã có công khai hoá văn minh cho một phần tư dân số thế giới (năm 1972, dân số Trung Quốc là 862 triệu, thế giới là 3,842 triệu), giúp Trung Quốc bước vào kỷ nguyên hoà bình, thịnh vượng cùng với nhân loại.

Nhưng ngót 20 qua, cùng với sự lớn mạnh về kinh tế, bản chất tham tàn, độc ác và tham vọng bá chủ toàn cầu, của một Trung Quốc cộng sản, cũng dần dần hiện nguyên hình, đe doạ đến an ninh, hoà bình và thịnh vượng của thế giới, trong đó có Úc, Hoa Kỳ. Khi đó, nhân loại mới bừng tỉnh, nhận ra, Whitlam, Kissinger, Nixon là những kẻ có tội, đã dại dột đánh thức một con “sư tử ngủ”, hay đúng hơn, đã hồi sinh con Quỷ Đỏ đang hấp hối….

NHỮNG CON QUỶ GIÁN ĐIỆP TRUNG CỘNG TẠI MỸ

Đài Bắc Thời Báo ngày 13 tháng 3, 2017, ước lượng tại Đài Loan có ít nhất 5000 gián điệp Trung Cộng đang hoạt động, trong các lĩnh vực, chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, giáo dục… trong đó, 80% là gián điệp quân sự. Song song ớới những người Đài Loan được Trung Cộng tuyển mộ làm gián điệp, đông đảo sinh viên, doanh nhân Trung Cộng sang Đài Loan học tập làm việc, cũng là những gián điệp được Trung Cộng huấn luyện. (xin click vô đây coi chi tiết của BBC)

Tại Mỹ, chắc chắn số lượng gián điệp Trung Cộng đông hơn gấp bội. Trong buổi điều trần, lượng giá an ninh trong mối quan hệ kinh tế Mỹ Trung tại Quốc Hội Mỹ (Congressional US-China Economic and Security Review Commission), được tổ chức vào trung tuần tháng 6, 2016, các chuyên viên tình báo phản gián Mỹ thừa nhận, gián điệp Trung Cộng ngày càng trở thành mối đe doạ to lớn cho Hoa Kỳ.

Theo trung tâm nghiên cứu phản gián (counter-intelligence think tank CI Centre), trong thời gian từ 1985 đến 2016, đã có 160 gián điệp Trung Cộng bị phát hiện tại Mỹ.

Nhưng nguy hiểm lớn nhất cho Hoa Kỳ và thế giới, chính là tham vọng bành trướng, chinh phục thế giới, đang được đảng cộng sản Trung Quốc, âm ỉ thiêu đốt trong tâm trí của 1 tỷ 400 triệu người tại Trung Hoa và 40 triệu Hoa kiều trên thế giới. Chính sự thiêu đốt này đã biến hầu hết người Hoa tại Trung Hoa cũng như trên thế giới tôn sùng đảng cộng sản Trung Quốc. Vì thế, không có gì lạ, khi hàng hàng lớp lớp người Hoa, sẵn sàng tình nguyện trở thành gián điệp cho Trung Cộng.

Sau đây là một số gián điệp Trung Cộng đã bị bắt, bị truy tố và lãnh án tù tại Hoa Kỳ.


Chi Mak, sinh tại Trung Hoa, nhập tịch Mỹ. Tháng 11 năm 2007, bị truy tố và kết án 24 năm tù tội gián điệp, bán tài liệu chế tạo tầu ngầm tiềm thám cho Trung Cộng. Trong quá trình điều tra Chi Mak, năm 2006 FBI phát hiện gián điệp Trung Cộng Dongfan Chung (hình dưới).

Dongfan Chung, sinh tại Trung Hoa, sau khi đến Mỹ, nhập tịch được vài năm, đã hoạt động gián điệp, bán bí mật của Boeing cho Trung Cộng từ thập niên 1970, mãi đến 2006 mới bị FBI phát hiện, truy tố và kết án tù 15 năm vào tháng 8 năm 2010.

Wenxia Man, 45 tuổi, sinh tại Trung Hoa, nhập tịch Mỹ, tháng 10 năm 2016 bị truy tố và kết án tội gián điệp, bán bí mật quân sự cho Trung Cộng.

Tháng 5, 2015, FBI truy tố 6 công dân Trung Cộng về tội gián điệp, trong đó có 3 giáo sư đại học Thiên Tân (Tianjin). Hình trên, giáo sư Hao Zhang, một trong 3 bị truy tố.

CẢ NGÀN CON QUỶ GIÁN ĐIỆP TRUNG CỘNG TẠI ÚC

Khuynh hướng thân cộng của chính giới, nghiệp đoàn và doanh nhân Úc, trong nhiều thập niên qua, đã mở đường cho sự xâm nhập ngày càng ồ ạt của gián điệp Trung Cộng, đặc biệt trong các trường đại học Úc. Nhà văn Trương Minh Hoà, tác giả 5 tác phẩm Anh ngữ, hiện sinh sống tại Tây Úc, đã viết bài “Sinh Viên Trung Cộng trong nghiệp vụ gián điệp ở Úc”, trong đó có đoạn: “Theo thống kê, hiện đã có hơn 90,000 du học sinh từ Hoa Lục ở Úc có khả năng và năng lực về chuyên môn, họ có thể phát huy tài năng ở nước ngoài hơn là tại Trung Cộng. Lợi dụng chính sách di trú đoàn tụ gia đình và di dân tay nghề, cũng như du học, đảng CS Tàu đã gởi nhiều gián điệp trà trộn, họ lẫn lộn, hòa nhập vào các cộng đồng người Hoa, trong đó có một số thương gia thành đạt, được chính quyền biết đến qua thành tích và công việc làm ăn, nổi bật là các China Town.” 

Bên cạnh sai lầm của thủ Gough Whitlam, nhiều thủ tướng Úc khác cũng thân Trung Cộng một cách tai hại. Nhà văn Trương Minh Hoà viết tiếp: “Ở Úc, đảng cánh tả Lao Động thường có huynh hướng thân thiện với Bắc Kinh, điển hình là vào thời thủ tướng Bob Hawke, ông đã chuyển nhượng dài hạn một số đất đai của Úc cho các công ty do đảng và nhà nước Bắc Kinh làm chủ, do đó, một tổ chức mang tên là the Australia Protection Party đòi đưa cựu thủ tướng Bob Hawke ra tòa về tội phản quốc . Khi vụ đàn áp An Thiên Môn vào naam 1998, thủ tướng Bob Hawke đã nhận cho khoản 50,000 sinh viên Trung Cộng ở lại Úc, đó là thành phần con cháu cán bộ được cư trú vĩnh viễn, đây là nọc độc tác hại lâu dài ở ÚC. Thời chính quyền Lao Động Kevin Rudd, ông nầy đã làm lơ để hang chục ngàn sinh viên Hoa lục, dưới sự hổ trợ của sứ quán, tràn ngập thủ đô Canberra với cờ máu rợp cả vùng, để rước đuốc Olympic 2008. Sinh Viên Hoa lục biểu dương lực lượng như thời Hồng Vệ Binh lúc Mao còn sống, chúng lộng hành, sách nhiễu cả những sắc dân khác như Tây Tạng, Việt Nam, giáo phái Pháp Luân Công…khi họ biểu tình chống lại chế độ phi nhân Bắc Kinh.”

Một trong những nhân vật quan trọng tố cáo sự hiện diện của các gián điệp Trung Cộng tại Úc là ông Trần Dụng Lâm (Chen Yonglin – hình trên), nhân viên ngoại giao Trung Cộng tại Úc, đào tỵ ngày 26 tháng 5, 2005. Ông đã tuyên bố: Cả ngàn gián điệp Trung Cộng hiện đang hoạt động tại Australia và tôi có thể nhận diện được nhiều tên trong số đó. 

Hơn mười năm sau, trong buổi phỏng vấn được đài truyền hình ABC phổ biến ngày 20 tháng 11, 2016, Chen Yonglin một lần nữa khẳng định, hiện nay con số gián điệp Trung Cộng tại Úc còn nhiều hơn thế. 

Ông cũng nhấn mạnh: “Đại đa số đại diện cộng đồng Hoa kiều [tại Úc] làm việc cho chính phủ Trung Cộng” (A majority of Chinese community representatives [in Australia] work for the Chinese Government). (xin click vô đây coi nguyên văn)

MẠNG LƯỚI GIÁN ĐIỆP VC TẠI MỸ, PHÁP

Trong thời chiến tranh VN, gián điệp VC đã tràn ngập trong các cộng đồng người Việt tại Thái Lan, Tân Thế Giới và đặc biệt tại Pháp. Chính mạng lưới gián điệp này đã xúi dục hàng chục ngàn người Việt đang sống tự do, hạnh phúc, bỗng dưng mang vác của cải, về VN làm thân trâu ngựa cho VC. Nhiều người trong số đó đã ân hận, uất ức phải tự tử, nhiều người phải tìm cách vượt biên tìm tự do.

Ngoài ra, mạng lưới gián điệp của VC cũng đã đóng vai trò tích cực, thao túng cộng đồng người Việt, hậu thuẫn cho VC trong cuộc chiến tranh xâm lăng Miền Nam.

Sau 1975, những tên gián điệp VC nổi tiếng bị FBI phanh phui là Trương Đình Hùng và Đinh Bá Thi, đại sứ VC tại LHQ. Dưới đây là hình ảnh những tên gián điệp VC tại Mỹ, Pháp, bị FBI và bà Đặng Mỹ Dung phát hiện, truy tốvà kết án.

Hình trên, từ trái: Hình 1, Ronald Humphrey, nhân viên USIA (United States Information Agency), kẻ lấy cắp tài liệu trao cho Trương Đình Hùng, bị kết án 15 năm tù tội gián điệp cho VC; Hình 2, Trương Đình Hùng, “ăn cơm quốc gia thờ ma VC”, từ kẻ phản chiến tại VN trở thành gián điệp cho VC tại Mỹ, nhận tài liệu trao cho Đặng Mỹ Dung (hình dưới, đứng giữa), nhờ bà chuyển cho gián điệp VC Huỳnh Trung Đồng ở Paris, mà không biết bà là tình báo viên của FBI và CIA; Hình 3, Huỳnh Trung Đồng, (bên phải, đeo kính), kẻ được báo chí VC phong tặng là “một vị tướng mặc áo thường dân”, sang Pháp du học từ năm 1946, theo VC năm 1949, thi hành lệnh của VC, thành lập và làm chủ tịch hội Liên hiệp Việt kiều từ 1969 đến 1976, chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp từ 1976 cho đến khi về hưu. Suốt thời gian mấy chục năm, núp dưới danh nghĩa Việt kiều, Huỳnh Trung Đồng hoạt động gián điệp cho VC, dưới sự chỉ đạo của nhiều cán bộ cao cấp VC, trong đó có Đinh Bá Thi; Hình 4, Đinh Bá Thi, Đại sứ VC tại Liên Hiệp Quốc, được VC trao quyền điều hành mạng lưới gián điệp tại hải ngoại, trong đó có Huỳnh Trung Đồng, Nguyễn Ngọc Giao, Trương Đình Hùng. Khi bị FBI phanh phui, Đinh Bá Thi bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ, và bị VC thanh toán tại VN.

Bà Đặng Mỹ Dung (hình trên, đứng giữa), sinh năm 1945, con gái của Đặng Quang Minh, nguyên đại sứ tại Nga, của chính phủ bù nhìn Miền Nam do VC nặn lên. Có tinh thần yêu nước và hiểu rõ bản chất tàn ác, man rợ của VC, nên bà tình nguyện cộng tác với CIA và FBI, phá tan mạng lưới gián điệp VC, khiến  Ronald Humphrey và Trương Đình Hùng bị truy tố và lãnh án tù 15 năm, Đinh Bá Thi bị trục xuất.

GIÁN ĐIỆP TÌNH BÁO VC TẠI ÚC

Sau 1975, lợi dụng khuynh hướng thân cộng và phong trào phản chiến trong hàng ngũ nghiệp đoàn và đảng Lao Động Úc, VC đã gửi gắm nhiều gián điệp sang Úc hoạt động, trong nhiều cương vị ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Một trong những người bị NGHI NGỜ là gián điệp của VC không khác gì Vũ Ngọc Nhạ thời VNCH là toàn quyền Lê Văn Hiếu. Sau loạt bài trình bầy các thắc mắc cùng các bằng chứng khả nghi về LVH của SGT cách đây 7, 8 tháng  (xin click vào đây), và trước sự phản đối của cộng đồng, đồng hương, LVH và giới chức hữu trách tại Nam Úc, vẫn im lặng, đầy vẻ toa rập và đồng loã.

Hình trên bên trái: Phải chăng, vì có cha theo Việt Minh rồi tập kết ra Bắc năm 1954, nên LVH (trong vòng tròn trắng) cũng nhận lệnh VC trà trộn cùng người Việt tỵ nạn, vượt biển vượt biên SANG THẲNG Úc vào năm 1977??? Phải chăng được sự giúp đỡ của CS và thành phần thân CS trong Đảng Lao Động Nam Úc, LVH đã lập được nhiều thành tích, được cất nhắc liên tục và chiếm được lòng tin của nhiều chính trị gia Úc, để rồi trở thành Phó Toàn Quyền (2007), Toàn Quyền (2014), mặc dù LVH đã CÔNG KHAI VỀ VN BẮT TAY VC VÀ CA NGỢI VC một cách vô liêm sỉ ngay từ năm 2006. Phải chăng trong sứ mạng của một VC nằm vùng, nên dù đã về VN bắt tay VC, nghiêm chỉnh chào cờ máu VC, LVH vẫn thoải mái và ngang nhiên tham dự các sinh hoạt cộng đồng, cố vấn cho CĐNVTD Nam Úc (như CTCĐ Đoàn Công Chánh Phú Lộc lớn tiếng ca ngợi), cố vấn cho CĐ Liên Bang(như CTCĐ Liên Bang Võ Trí Dũng lớn tiếng ca ngợi), và LVH cũng nghiêm chỉnh chào Cờ Vàng trong mọi lễ hội CĐ khi LVH tới tham dự??? Phải chăng, với bình phong của một Phó/Toàn quyền, trong thời gian ngót 10 năm qua, LVH đã gầy dựng được cả một mạng lưới thân cộng bao trùm các sinh hoạt của người Việt ở Nam Úc, khiến nhiều người công khai làm ăn với VC, ngang nhiên đến tham gia sinh hoạt cộng đồng quảng bá cho việc treo cờ VC, đeo huy hiệu VC; và ngay cả CĐCG VN Nam Úc cũng công khai tuyên bố Ngày Quốc Hận là Ngày Công Lý Hoà Bình???  Hình trên bên phải: Toàn quyền Lê Văn Hiếu ngang nhiên và công khai về VN bắt tay VC.

Một trong những nhân vật quan trọng, ảnh hưởng đến chính giới và chính phủ Úc là Đại tá an ninh VC Lương Ngọc Anh (hình trên, bên trái). Nguồn tin báo chí Úc đưa tin, LNA lúc mặc quân phục VC lúc thường phục, đã quan hệ tình ái với bà Elizabeth Masamune (hình trên, bên phải), nhân vật quan trọng của Austrade, và nhận hối lộ $20 triệu Úc kim, để cho công ty Securency của Úc được in tiền VN. Báo The Age (Melbourne) cho biết năm 2008, Austrade đã dàn xếp để Lương Ngọc Anh gặp cựu thủ tướng Úc Paul Keating. Tuy nhiên, Paul Keating trả lời báo The Age, ông không hề biết Lương Ngọc Anh là sĩ quan an ninh VC. Tưởng cũng nên nhắc lại, tháng 4, 1994, Paul Keating là thủ tướng Úc đầu tiên đến VN sau 1975. Khi đó, ông đã từ chối trả lời 4 trong số hơn chục câu hỏi của báo SGT. Trong số 4 câu từ chối trả lời, có câu: “Xin cho biết, những điểm giống và khác, giữa chuyến thăm nhà cầm quyền VC sắp tới của thủ tướng, và chuyến thăm hậu thuẫn VNCH chiến đấu chống CS Hà Nội xâm lăng, của thủ tướng Úc John Gorton vào tháng 6 năm 1968, nhằm?”

Hữu Nguyên (huunguyen@saigontimes.org)

Đăng tải tại Đặc Biệt