Category Archives: Người/việc

VC Nguyễn Tấn Dũng mất chức vì tội khủng bố

Che đậy tội khủng bố, VC loại bỏ Nguyễn Tấn Dũng! VC Nguyễn Tấn Dũng mất chức vì tội khủng bố trong chiến tranh VN! Sinh ngày 17/11/1949 tại Cà Mâu, tham gia du kích VC ngày 17/11/1961 khi mới … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Người/việc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?