Category Archives: Giới Thiệu

THÔNG BÁO TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 2018

Trách Nhiệm Pháp Lý của Công Ty Anti-Slapp-Now Pty. Ltd. & Saigon Times, 20 năm đã qua và tương lai… (English: Legal Liability of Anti-Slapp-Now Pty. Ltd. & Saigon Times, the past  20 years and the future…) THÔNG BÁO TRÁCH NHIỆM … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giới Thiệu | Bình luận về bài viết này

Legal Liability – Anti Slapp

Legal Liability of Anti-Slapp-Now Pty. Ltd. & Saigon Times, the past  20 years and the future… (Việt: Trách Nhiệm Pháp Lý của Công Ty Anti-Slapp-Now Pty. Ltd. & Saigon Times, 20 năm đã qua và tương lai…) NOTICE OF LIABILITY … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giới Thiệu | Bình luận về bài viết này

Legal Liability of Ledinh Lawyer Pty. Ltd. & Saigon Times, the past  20 years and the future…

(Vietnamese: Trách Nhiệm Pháp Lý của Công Ty Ledinh Lawyer & Saigon Times, 20 năm đã qua và tương lai…)   NOTICE OF LIABILITY In order to ensure that freedom of speech is encouraged and fully exercised, Ledinh Lawyers Pty. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giới Thiệu | Bình luận về bài viết này

Thông Báo Trách Nhiệm Pháp Lý

Gần đây, SGT nhận được một số emails, cáo buộc SGT có những bài viết với nội dung phỉ báng mạ lỵ (trong đó có email của văn phòng luật sư Empire Law Offices đại diện Đỗ Vẫn Trọn, về bài viết Nghị Viên Nguyễn Tâm 2)*, và yêu cầu SGT đính chính hoặc rút lại những bài viết đó. Vì vậy, một lần nữa, SGT thấy cần phổ biến “THÔNG BÁO TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ” của Công Ty Ledinh Lawyers, được đăng trên https://saigontimes.org/about/ Tiếp tục đọc

Đăng tải tại G-8, Giả tưởng, Giới Thiệu, Phỏng vấn, Sưu Tầm, Đặc Biệt | Bình luận về bài viết này

THÔNG BÁO TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

THÔNG BÁO TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ Để bảo đảm quyền tự do ngôn luận được thực thi một cách trọn vẹn và hợp pháp, Công Ty Ledinh Lawyers Pty. Ltd. (CT/LL), với trách nhiệm Cố Vấn Pháp Lý cho Saigon … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại G-8, Giả tưởng, Giới Thiệu, Phỏng vấn, Sưu Tầm, Đặc Biệt | Bình luận về bài viết này