Category Archives: G-8

Gia đính Bác Tám bàn chuyện VN, thế giới, cộng đồng…

Thông Báo Trách Nhiệm Pháp Lý

Gần đây, SGT nhận được một số emails, cáo buộc SGT có những bài viết với nội dung phỉ báng mạ lỵ (trong đó có email của văn phòng luật sư Empire Law Offices đại diện Đỗ Vẫn Trọn, về bài viết Nghị Viên Nguyễn Tâm 2)*, và yêu cầu SGT đính chính hoặc rút lại những bài viết đó. Vì vậy, một lần nữa, SGT thấy cần phổ biến “THÔNG BÁO TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ” của Công Ty Ledinh Lawyers, được đăng trên https://saigontimes.org/about/ Tiếp tục đọc

Đăng tải tại G-8, Giả tưởng, Giới Thiệu, Phỏng vấn, Sưu Tầm, Đặc Biệt | Bình luận về bài viết này

Gia đình Bác Tám

Trong nhiều tháng qua, CSVN đã bí mật ra lệnh cho tất cả dư luận viên của chúng, cũng như giật dây cho các cơ quan truyền thông, các nhà văn, nhà báo thân cộng, tìm mọi cách tấn công ông Donald Trump đồng thời ca ngợi bà Clinton đến tận mây xanh. Vì thế, ông để ý sẽ thấy hầu hết tác giả của những bài viết chửi bới ông Trump một cách hạ cấp, đều là những kẻ hàng hai, hàng ba, từng luôn miệng kêu gọi hoà hợp hoà giải với VC… Tiếp tục đọc

Đăng tải tại G-8, Đặc Biệt | 6 bình luận

“Nhà báo Tự Do” Điếu Cầy Đàn Áp Tự Do

Kính thưa Quý vị, Trong hai bài trước, qua bản tin video của SBTN được phổ biến trên youtube (https://www.youtube.com/watch?v=zvFBjACcbT4), chúng tôi đã ghi lại nguyên văn những câu trả lời quanh co, né tránh và đầy bất lương của Điếu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại G-8, Đặc Biệt | Bình luận về bài viết này

THÔNG BÁO TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

THÔNG BÁO TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ Để bảo đảm quyền tự do ngôn luận được thực thi một cách trọn vẹn và hợp pháp, Công Ty Ledinh Lawyers Pty. Ltd. (CT/LL), với trách nhiệm Cố Vấn Pháp Lý cho Saigon … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại G-8, Giả tưởng, Giới Thiệu, Phỏng vấn, Sưu Tầm, Đặc Biệt | Bình luận về bài viết này