Category Archives: Đặc Biệt

Nguyễn Đình Thắng kiện Holly Ngo

Suy nghĩ về phiên toà Nguyễn Đình Thắng kiện Holly Ngo Hữu Nguyên Ngày 2 tháng 7 năm 2019, Toà Thượng Thẩm California đã xét xử vụ kiện bà Holly Ngo (HN) thưa ông Nguyễn Đình Thắng (NĐT) về phỉ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Huệ Ngô kiện Nguyễn Đình Thắng – Bài 2

Kính thưa Quý vị, Trong thời gian từ 2013 đến 2014, bà Huệ Ngô (HN) đã gây quỹ được cho BPSOS $43148; và tổng số tiền bà HN đi OKLAHOMA, TACOMA, DALLAS giúp BPSOS gây quỹ là $54764. Tuy nhiên, khi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bùi Trọng Cường – ÔNG LÀ AI??? Bài 02

Kính thưa Quý vị, Để có thể trả lời được những thắc mắc quanh những việc làm trái khoáy, không hợp lý của CT/CĐ Bùi Trọng Cường (BTC), kỳ trước chúng tôi đã trình bầy SỰ THẬT THỨ NHẤT: ÔNG … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Huệ Ngô kiện Nguyễn Đình Thắng – Bài 1

Kính thưa Quý vị, Ngày 24/6/2019, Toà Thượng Thẩm California sẽ xét xử vụ kiện “HOLLY NGO vs Nguyễn Đình Thắng, CEO BPSOS”, lúc 9 giờ sáng, tại Room C21, 700 W Civic Center Dr, Santa Ana, CA 92701. Chánh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đặc Biệt | 2 phản hồi

Bùi Trọng Cường – ÔNG LÀ AI??? Bài 01

Kính thưa Quý vị, Trước việc Chủ tịch CĐ/QLD Bùi Trọng Cường (BTC), đăng Thông Báo tổ chức Ngày Quân Lực 19/6-2019, chúng tôi đã phỏng vấn ông Huỳnh Bá Phụng, Chủ Tịch Hội CQN/ QLVNCH/ QLD (xin click vô … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hội CQN/QLVNCH/QLD – Ngày QL 2019

Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19/6/2019 tại Queensland Bạch Phượng Sáng thứ Bảy 15/6/19, Hội Cựu Quân Nhân – Queensland đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực VNCH tại khu Tượng Đài Chiến Sĩ Úc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hội Đoàn phản đối BTC

HỘI ĐOÀN, ĐOÀN THỂ PHẢN ĐỐI CHỦ TỊCH CĐ/NVTD/QLD BÙI TRỌNG CƯỜNG Ngày 1/10/2008, ông Bùi Trọng Cường, đã cùng những đảng viên Việt Tân trong “BCH mở rộng” của ông, bí mật đi đêm với cán bộ VC đội … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đặc Biệt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?