chien tranh

Chiến tranh và Hòa bình

Trong muôn vàn cuộc chiến, chúng ta không thể nào trốn tránh được trách nhiệm của một người cầm súng 

Bài này đã được đăng trong Đặc Biệt. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.