Danh Sach cam ta trong tang le_LS LDH.doc

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT


CẢM TẠ

Toàn thể Tang Gia Hiếu Quyến chúng con, chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

– Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, Tăng Giáo Trưởng, Phương Trượng Chùa Bảo Vương, VIC
– Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Hội Chủ, Phương Trượng Tự Viện Pháp Bảo, NSW

– Hòa Thượng Thích Quảng Ba, Phó Hội Chủ, Viện Chủ Tu Viện Vạn Hạnh, ACT
– Hòa Thượng Thích Trường Sanh, Phó Hội Chủ, Viện Chủ Chùa Giác Nhiên, NZL
– Hòa Thượng Thích Minh Hiếu, Viện Chủ Thiền Viện Minh Quang, NSW
– Hòa Thượng Thích Bổn  Điền, Trụ Trì Chùa Huyền Quang, NSW
– Hòa Thượng Thích Nguyên Trực, Trụ Trì Chùa A Di Đà, NSW
– Thượng Tọa Thích Tâm Minh, Trụ Trì Chùa Trúc Lâm, NSW
– Thượng Tọa Thích Như Định, Trụ Trì Chùa Thiên Ấn, NSW
– Thượng Tọa Thích Tâm Phương, Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức, VIC
– Thượng Tọa Thích Thiện Hiền, Phó Trụ Trì Chùa Huyền Quang, NSW
– Thượng Tọa Thích Phổ Hương, Trụ Trì Chùa Long Quang, NSW
– Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức, VIC
– Thượng Tọa Thích Giác Tín, Trụ Trì Chùa Giác Hoàng, VIC

– Thượng Tọa Thích Minh Hội, Trụ Trì Thiền Viện Minh Quang, NSW

– Thượng Tọa Thích Phổ Huân, Trụ Trì Tự Viện Pháp Bảo, NSW
– Thượng Tọa Thích Hạnh Tri, Trụ Trì Chùa Minh Giác, NSW
– Thượng Tọa Thích Viên Trí, Trụ Trì Chùa Pháp Hoa, SA
– Thượng Tọa Thích Đạo Hiển, Trụ Trì Tu Viện Nguyên Thiều, NSW
– Đại Đức Thích Minh Hỷ, Tăng Chúng TV Minh Quang, NSW
Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc, Trụ Trì Chùa Liên Hoa, NSW
Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết, Trụ Trì Chùa Báo Ân, NSW

Ni Sư Thích Nữ Như Như, Phó Trụ Trì Chùa Báo Ân, NSW

– Ni Sư Thích Nữ Thảo Liên, Trụ Trì Tịnh Xá Thanh Lương, NSW

Sư Cô Thích Nữ Hạnh Từ, Tịnh Thất Huê Lâm, NSW
Sư Cô Thích Nữ Thảo Liên, Ni Chúng TV Minh Quang, NSW

Sư Cô Thích Nữ Thành Liên, Trụ Trì TX Minh Đăng Quang, NSW

Sư Cô Thích Nữ Huệ Nhẫn, Ni Chúng Chùa Liên Hoa, NSW

Sư Cô Thích Nữ Tịnh Hiển, Ni Chúng Chùa Long Quang, NSW

Ban Hộ Niệm TV Minh Quang – Chùa Pháp Bảo – Chùa Huyền Quang và các chùa, NSW
– Thượng Nghị Sĩ Shaoquett Moselmane, MLC, NSW
– Paul Huy Nguyễn, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do, NSW

– Luật Sư Nguyễn Quốc Toàn, Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát CĐNVTD, NSW
– Luật Sư Lưu Tường Quang, Cựu Trưởng Nhiệm SBS Radio
– Luật Sư Võ Minh Cương, Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH, NSW

– Luật Sư Võ Trí Dũng, Cựu CT. Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu

– Ông Lâm Xuân Cựu CT. Hội Cựu Quân Nhân, NSW
– Phó CT. Hội đồng Tư Vấn và Giám Sát, NSW

– Kỷ Sư Phan Đông Bích, Cựu CT. Công Đồng Người Việt Tự Do, NSW

– Giáo Sư Nguyễn Duy Cần, Nguyên CT. Hội Đồng Các Tổ Chức VN/NS

-Trạng Sư Nguyễn Văn Quang, Tòa Thượng Thẩm NSW

– Bà Quả Phụ Nguyễn Thành Vinh, Cựu Giáo Sư Trường Nữ TH. Gia Long, Saigon

– Ông Tony Thạch, Giám Đóc Công Ty Du LịchTriumph Tour, Sydney

– Nhà báo Hữu Nguyên, Chủ bút Saigon Times (online), NSW

– Ông Nhị Giang, Chủ Nhiệm Nhật Báo Chiêu Dương, NSW

– Ông Bà Văn Tấn Thạch Ban Hợp Ca Bốn Phương, NSW

– Nhiếp ành gia Vi Phát, Gđ Bà Yến, Quang và Phương Lan,
Cô Vivien Võ (WA), Gđ Trầm Thy,

– Gđ anh Thành, anh Giang, Gd anh Quang Khiết,
Gđ Minh Dung, Quý, Gđ Nguyên Văn Trị (VN).

– Thông gia Nội, Ngoại hai bên cùng toàn thể Ông, Bà, Cô, Bác, Thân Bằng Quyến Thuộc,

– Nhiều bạn bè thân hữu gần xa khác, mà nhất thời chúng tôi đã không thể kịp thời nhớ hết phương danh quý vị, đã bỏ thời giờ quí báu đến thăm viếng, tụng kinh, niệm Phật, hộ niệm trong Tang lễ, gởi vòng hoa phân ưu, gọi điện thoại, nhắn tin, gởi điện thư email phân ưu và đến tiển đưa Linh Cữu của Chồng. Cha, Anh, Em của chúng con, chúng tôi.

Cố Luật Sư, Cư Sĩ LÊ ĐÌNH HỒ
Pháp danh: TÂM KÍNH

Sinh ngày: 07/05/1952 (Nhâm Thìn)
tại Bồ Bản, Triệu Phong, Quảng Trị, Việt Nam
Mãn duyên trần thế: lúc 3.40pm ngày  23/01/2018 (7/12/Đinh Dậu)
tại Bankstown, New South Wales, Úc Đại Lợi
Hưởng thọ 66 tuổi

Tang Lễ tổ chức tại Nhà Quàn Trường An: 120 Fairfield Street, Fairfield East NSW 2165

*Thứ Tư, 31/01/2018:

– 03.30pm đến: 04.15pm: Lễ nhập liệm, phát tang & cúng tiến Hương Linh
04.30pm đến: 06.00pm: Thăm viếng Hương Linh & phân ưu
cùng gia đình Tang quyến

06.30pm đến 8.30pm: Lễ Tịch Điện & Tưởng Niệm Hương Linh

*Thứ Năm, 01/02/2018:
– 09.00am: Lễ Động Quan & Linh Cữu được đưa đi hỏa táng tại
Nghĩa Trang Rookwood Cemetery, 43 East St, Lidcombe NSW 2141

Trong lúc Tang gia bối rối, có điều gì thiếu sót,
ngưỡng mong Chư Tôn Ðức và liệt quý vị xa gần
niệm tình hoan hỷ bỏ qua cho.

Tang Gia Hiếu Quyến Đồng Kính Cảm Tạ


Hiền Thê : Nguyễn Thị Ngọc Dung (Australia)
Ái Thê :
 Ngô Thị Thu Hường (Australia)
Trưởng Nữ: Lê Đình Bạch Mai (United Kingdom)
Thứ Nữ:
 Lê Đình Carolyn Thiên Hương (Australia)
Trưởng Nam:
 Lê Đình Anthony Nguyên Lộc (Australia)
Thứ Nữ:
 Lê Đình  Catherine Trâm Anh (Australia)
 Út Nam: Lê Đình Benjamin Vĩnh Thụy (Australia)
 Út Nữ: Lê Đình Caroline Phương Anh (Australia)
Bào Huynh:
Lê Đình Bột, Lê Đinh Bì (USA)

Bào đệ: Lê Đình Trị, Lê Đình Quý, Lê Đình Lý (USA),
Lê Đình Kiêm
(Việt Nam)

Bào muội:  Lê Thị Luận, Lê Thị Điệp, Lê Thị Thu (USA)

Bài này đã được đăng trong Đặc Biệt. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.