LS Lê Đình Hồ

LS Lê Đình Hồ – Người làm VC/VT sợ hãi

Trong bài phỏng vấn về hiện tượng Trần Kiều Ngọc (xin click vô đây coi nguyên văn), LS Lê Đình Hồ đã có những nhận xét thẳng thắn, minh bạch và can đảm, vạch trần sự nguy hiểm, thâm độc và bá đạo của băng đảng CS/VT đối với cộng đồng người Việt tại Úc cũng như thế giới. Tâm đắc với những nhận xét của LS Lê Đình Hồ, một độc giả không rõ tên đã trình bầy những nhận xét đó một cách ngắn gọn và lôi cuốn, giúp người xem nắm bắt được ý tưởng cốt yếu của LS.

Chân thành cảm ơn vị độc giả không rõ tên, và sau đây, xin trân trọng giới thiệu cùng Quý vị những nhận xét của LS Lê Đình Hồ. Hy vọng, qua những nhận xét đó, Quý vị sẽ hiểu rõ hơn, trách nhiệm của chúng ta đối với tương lai dân tộc VN, trong đó có con cháu chúng ta, là trách nhiệm đường đấu tranh chống cộng sản.

Trân trọng,
Hữu Nguyên

Inline image 1
Inline image 2
Inline image 3
Inline image 4
Inline image 5
Inline image 6
Inline image 7
This entry was posted in Đặc Biệt. Bookmark the permalink.