Thơ: Lò Đại Bịp

Kính thưa Quý vị,

Gần đây, trên các Diễn Đàn xuất hiện nhiều bài phê phán Trần Kiều Ngọc, coi cô là kẻ dối trá, lừa bịp cộng đồng người Việt hải ngoại. Riêng nhà thơ Hoàng Kỳ, lại nhận xét một cách sáng suốt và hợp tình hợp lý: Trần Kiều Ngọc, kẻ công khai tuyên bố KHÔNG CHỐNG CỘNG, chắc chắn không thể thành kẻ ĐẠI BỊP, nếu thị không được sự hậu thuẫn của Giám Mục, Linh Mục và những người chống cộng nổi tiếng, trong đó có Ngục Sĩ Võ Đại Tôn”. Từ nhận xét đó, nhà thơ Hoàng Kỳ có bài thơ “Lò Đại Bịp”.

Chân thành cảm ơn “Em Gái Cờ Vàng” đã chuyển bài, và sau đây, chúng tôi xin gửi tới Quý vị nguyên văn bài thơ của Hoàng Kỳ, với hy vọng được sự quan tâm, chia sẻ và phổ biến.

Cũng xin thưa, để bảo đảm quyền tự do ngôn luận được cổ võ và thực thi một cách trọn vẹn và hợp pháp, tất cả bài vở, ý kiến, hình ảnh, được SGT đăng tải và phổ biến qua mọi hình thức, đều được Công Ty Ledinh Lawyers Pty. Ltd. cố vấn, kiểm duyệt, chấp thuận và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mọi khiếu nại, tranh tụng, vui lòng coi “Thông Báo Trách Nhiệm Pháp Lý” trên trang web Saigon Times (Tiếng Việt – Tiếng Anh).

Nếu Quý vị nhận được email này hơn một lần, xin thông cảm; nếu phiền lòng, xin thứ lỗi và email về huunguyen@saigontimes.org.

Trân trọng,
Hữu Nguyên
LOGO CDM ORIGIN.jpg

Hình trên: Ông Võ Đại Tôn, Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long, Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Huy. Đặc biệt, tận cùng bên trái là Trịnh Hội, kẻ đã bị BS Nguyễn Mạnh Tiến, Chủ Tịch CĐNVTD Liên Bang Úc Châu, tuyên bố “CSVN rất thâm độc đã dùng Trịnh Hội như một cái khiên chắn”. Tận cùng bên phải là ông Lưu Tường Quang, người bị NGHI NGỜ, đã đóng vai trò quan trọng cùng với Nigel Milan, Giám Đốc SBS, trong âm mưu SBS tiếp vận VTV-4 của VC vào cuối năm 2003.

Lò Đại Bịp!

Trần Kiều Ngọc, kẻ công khai tuyên bố KHÔNG CHỐNG CỘNG, chắc chắn không thể thành kẻ ĐẠI BỊP, nếu thị không được sự hậu thuẫn của Giám Mục, Linh Mục và những người chống cộng nổi tiếng, trong đó có Ngục Sĩ Võ Đại Tôn. Vậy có thơ rằng…

Một Trần Kiều Ngọc không thôi,
Cũng không làm nổ, cả trời dối gian.
Dẫu nàng quấn cổ Cờ Vàng,
Cũng không bịp được họ hàng thằng ngu.
Thiện Nhân tin lắm “chân tu” (1)
Nhân gian thương cảm Người Tù Mười Năm (2)
Ngục tù cộng sản tối tăm
Nhân tâm Ngục Sĩ… (3) trăng rằm sáng soi. (4)
Nức lòng vận nét thơ hoài
Bàn Thờ Quốc Tổ, thề lời sắt son (5)
Dư âm họp báo có còn??? (6)
Mountain nhóm đuốc tráo đòn hư danh! (7)
….
Cộng sản nó ác, sao đành???… (8)
Bịp trên… lừa dưới là ông Tôn lò!!! (9)

Hoàng Kỳ

(1) Chân tu: Giám Mục Nguyễn Văn Long, Linh Mục Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Văn Khải… (2) Ông Võ Đại Tôn về VN phục quốc, bị VC bắt bỏ tù 10 năm từ 1981 đến 1991. (3) Với 10 năm son sắt trung kiên trong ngục tù CS, ông Võ Đại Tôn được người Việt yêu nước trân trọng gọi ông là Ngục Sĩ. (4) Cảm hứng từ hai câu thơ của Văn Thiên Tường, đời Tống:

Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử,
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.

人生自古誰無死
留取丹心照汗青

Tạm dịch:

Đời người xưa nay ai không chết,
Cốt giữ lòng son soi sử xanh.

(5) Tại tư gia, ông Võ Đại Tôn lập Bàn Thờ Quốc Tổ, với dòng chữ “Đại Cuộc Phục Quốc: Tâm Rộng – Nghĩa Sâu – Chí Bền – Dạ Sáng” và di ảnh Chiến Hữu Vũ Hoài, người đã hy sinh trên đường về phục quốc cùng ông. Tại đây, mỗi khi có quan khách tới thăm, ông Tôn luôn tuyên thệ những lời sắt son với quê hương, đất nước. (6) Tại cuộc họp báo do CS tổ chức ở Hà Nội ngày 13/7/1982, ông Võ Đại Tôn khẳng định lập trường chống cộng của ông. (7) Blue Mountain, nơi Đại Hội và ông Võ Đại Tôn trao đuốc “chống cộng phục quốc” cho hậu duệ dối trá Trần Kiều Ngọc, kẻ công khai tuyên bố KHÔNG CHỐNG CỘNG. (8) Sao đành… Chỉ chống cái ác mà KHÔNG CHỐNG CỘNG? (9) Nhờ ông Võ Đại Tôn nên Trần Kiều Ngọc và những kẻ đồng loã trở thành LÒ ĐẠI BỊP.

Bài này đã được đăng trong Đặc Biệt. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.