Hương Trần 1

Nhờ cô Trần Kiều Ngọc giải đáp thắc mắc

“Huong Tran hatnangusa@yahoo.com [GoiDan]” <GoiDan@yahoogroups.com>
Sent: Thursday, October 5, 2017 8:54 AM
Subject: [GoiDan] Nhờ cô Trần Kiều Ngọc giải đáp thắc mắc v/v: TỪ CHỐI BỎ “QUỐC HẬN” CỦA BĂNG ĐẢNG VT ĐẾN CHỐI BỎ “CHỐNG CỘNG” CỦA TRẦN KIỀU NGỌC

Cô Trần Kiều Ngọc mến,

Tuy tôi chưa có dịp được đọc hoặc nghe những lời chia xẻ về tư tưởng đấu tranh của cô, cũng không biết đảng phái của cô là đảng phái nào và ai là người lãnh đạo, tôi cũng chưa từng được duyên nhìn thấy hình của cô, tôi chỉ nhận được email của những nguời trên diễn đàn gửi ra nói về cô và ý tưởng đấu tranh của cô, họ chỉ dựa vào 1 câu nói của cô để ủng hộ hay chống đối. Vì muốn được sáng tỏ hơn, tôi xin nhờ cô giải đáp dùm thắc mắc của tôi, cũng có thể là thắc mắc chung của một số người không chấp nhận cộng sản.

Tôi không biết cô Trần Kiều Ngọc năm nay được bao nhiêu tuổi, tôi đoán cô chắc là còn trẻ lắm và tư tưởng về dân chủ, nhân quyền, tự do của tuổi trẻ sống trên xứ tự do,chưa hề biết gì về chế độ Cộng sản có khác với những người đã từng và đang sống dưới chế độ Cộng sản. Tôi cũng biết rằng cô Trần Kiều Ngọc không hề biêt cái gì là thể chế Cộng sản, do dó trước khi đặt câu hỏi và xin cô giải đáp, tôi xin được nêu ra bản chất của chế độ cộng sản là như thế nào, ngõ hầu cho cô nhận thức trước khi giải đáp thắc mắc của chúng tôi về câu nói “NHÓM CỦA CÔ CHỦ TRƯƠNG KHÔNG CHỐNG CỘNG, MÀ CHỈ CHỐNG CÁI ÁC”.

Cộng sản là một tập họp của một số người bần cố nông, vì muốn giải phóng sự nghèo khổ của bản thân đã lập ra thành một đảng phái với khẩu hiệu LẤY CỦA NHÀ GIÀU CHIA CHO NHÀ NGHÈO, KHÔNG AI GIÀU HƠN AI, MỌI NGƯỜI ĐỀU BÌNH ĐẲNG. Nói thì nghe hay lắm, nhưng khi làm thì không thể thực hiện được, bỡi một khi đối diện với tiền tài, danh vọng trước mắt thì không ai còn giữ được khẩu hiệu đó, không còn giữ được lòng dạ liêm chính mà mọi người đều trở thành loài qủy hút máu tanh, càng hút càng khoái, càng hút càng ghiền, không còn nghĩ gì cho bất cứ ai khác, chỉ nghĩ cho chính bản thân mình, do đó chúng nó lập ra một băng đảng và thề nguyện trung thành với băng đảng của chúng nó, hễ ai không trung thành thì những kẻ trong đảng lập tức tiêu diệt ngay để bảo vệ quyền lợi riêng của đảng, mà đảng chỉ là những kẻ cầm đầu, lãnh đạo.

Đối với những nước Cộng sản đàn anh như Nga, Tiệp Khắc, Đông Đức, Trung Quốc v..v.., nay chỉ còn lại Trung Quốc là còn giữ thể chế Cộng sản, những nước đàn em như Bắc Hàn, Việt Nam vẫn còn bám theo thằng Trung Quốc, đó là vì dân tộc của 2 nước này không có bao nhiêu người thích thể chế Cộng sản, do đó bọn cầm quyền nhất định phải đàn áp đến tột cùng để áp đảo tinh thần của người dân trong nước của họ bằng cách giết thẳng tay, cuớp thẳng tay, đàn áp thẳng tay, không nghĩ tình đồng bào, không sợ tay nhốm máu của đồng bào theo lệnh của thằng đàn anh Cộng sản Trung Quốc, đó là vì bọn Tầu xưa nay là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam, là kẻ cầm đầu bọn Hán, cho nên đối với chúng nó, dân tộc Việt Nam và Bắc Hàn không quan trọng, chết càng nhiều càng tốt, chết hết để chúng dễ bề xâm lấn, không còn ai chống đối, lịch sử ngàn năm trước không lập lại.

Dưới ách thống trị tàn bạo của bọn Cộng sản cả thế giới đều đặt chúng vào hàng ÁC, cần phải diệt. Cô Trần Kiều Ngọc muốn chống lại cái ÁC nhưng không chống Cộng sản thì chẳng lẽ đối vớ cô, Cộng sản chưa phải là ÁC để cô chống? Đối với cả thế giới, nhất là người dân Việt Nam, 2 chữ Cộng Sản và cái Ác là đi đôi vơi nhau, chống Ác là chống Cộng sản, chống Cộng sản là chống cái Ác. Thế thì làm sao cô Trần Kiều Ngọc có thể tách rời 2 cái này ra? Như vậy cô có thể giải thích cho chúng tôi được rõ ý nghĩ của cô cái ÁC là như thế nào mới là ÁC để chống? Ai hoặc đảng phái nào hiện đang ÁC để chúng ta phải chống?

Tôi không chụp mũ cho cô và nhóm của cô là theo cộng sản hoặc theo Việt Tân, tôi chỉ mong cô có thể trả lời để cho chúng tôi được hiểu rõ ý tưởng đấu tranh của cô và nhóm của cô, nếu đúng với lý tưởng dẹp bỏ cái ÁC CỘNG SẢN để cho dân được sống tốt, tự do, dân chủ, nhân quyền thì chúng tôi sẽ ủng hộ, nếu nhóm của cô chỉ chống cái ÁC mà không biết bọn nào là kẻ ÁC thì ý tưởng và con đường đấu tranh của nhóm của cô còn mù mờ, chưa định hướng được, như vậy sẽ dễ bị đi chệch hướng.

Mong cô và nhóm của cô trả lời để giải tỏa được thắc mắc của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều.

HNTT

Bài này đã được đăng trong Đặc Biệt. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.