Hội CQN/QLD – Ngày QL 19/6/2017

Hình Ảnh Ngày QL 19/6/2017 do Hội CQN/QLVNCH/QLD tổ chức

Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Úc, Roma Street, Parklands, trung tâm TP Brisbane, tiểu bang Queensland

 

This entry was posted in Đặc Biệt. Bookmark the permalink.

Ý kiến độc giả: Mỗi ý kiến - MỘT NGỌN NẾN xua đi bóng tối...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.