“His Excellency the Honourable Hieu Van Le AC”!!!

Image result for LÊ VĂN HIẾUWhat a shame for the Governor of SA!!! The Governor of SA shakes hand with the Communists in Vietnam!!! Le Van Hieu, who are you???!!! Le Van Hieu is a traitor!!! Le Van Hieu abuses of public’s trust!!! Le Van Hieu is misconduct in Public Office!!! Le van Hieu is the local Viet Communist penetrating in to the highest level of the SA government!!!

Để Quý vị có thể theo dõi, tìm hiểu và nhận định về Toàn quyền Lê Văn Hiếu một cách khách quan và trung thực, chúng tôi xin gửi tới Quý vị các bài viết về LVH trên Blog Saigon Times. Tất nhiên, chúng tôi mạnh dạn trình bầy những nghi ngờ và đưa ra các giả thuyết đối với một vị Toàn quyền gốc tỵ nạn CS về bắt tay làm ăn với CS, nhưng đồng ý nhiều hay ít hoặc không đồng ý là quyền của Quý vị. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quyền tự do đó và sẵn sàng phổ biến những ý kiến dị biệt. Cuối cùng, một lần nữa, chúng tôi khẳng định: Mọi giả thuyết, nghi ngờ, cáo buộc, suy diễn… về ông Lê Văn Hiếu, được trình bầy trong mọi bài viết của chúng tôi cũng như ý kiến đóng góp của độc giả, phải được đón nhận trong tinh thần “benefit of doubt” (nghĩa là bất cứ ai, dù bị nghi ngờ, cáo buộc về bất cứ tội/lỗi gì, cho tới khi chưa có bằng cớ chứng minh rõ ràng, người đó đều vô tội).

Bài mở đầu 01: Đức Ông Nguyễn Minh Tâm thú nhận VÔ Ý đổi tên Ngày Quốc Hận & sự lo ngại quanh việc Toàn quyền Nam Úc gốc tỵ nạn CS Lê Văn Hiếu về VN bắt tay CS  (xin click vào đây)

Bài mở đầu 02: Phản ứng của độc giả về Toàn Quyền Nam Úc Lê Văn Hiếu và Đức Ông Nguyễn Minh Tâm  (xin click vào đây)

Bài 01: Về VN bắt tay VC, Toàn quyền Nam Úc gốc tỵ nạn CS Lê Văn Hiếu là Nhạc Bất Quần và Vũ Ngọc Nhạ tái sinh?  (xin click vào đây)

Bài 02: 9 năm trước, độc giả Saigon Times đã e ngại Lê Văn Hiếu về VN bắt tay VC  (xin click vào đây)

Bài 03: Hàng chục ý kiến của độc giả về việc Lê Văn Hiếu bắt tay VC  (xin click vào đây)

Bài 04: Nguyễn Công Minh, Chủ Tịch TH/CQN Úc xác nhận: Lê Văn Hiếu PHẢN BỘI, nhưng…. KHÔNG NÊN PHẢN ĐỐI!!!!???   (xin click vào đây)

Bài 05: Email của Ông Huỳnh Bá Phụng chất vấn Ông Nguyễn Công Minh 3 sự kiện; và thắc mắc của độc giả về Ông Lý Quang Tín, Chủ Tịch CĐNVTD Nam Úc (xin click vào đây)

Bài 06: Trả lời thư Ông Lê Quang Tín, CT/CĐNVTD Nam Úc – Lê Văn Hiếu là con liệt sĩ VC  (xin click vào đây)

Bài 07: Cha Lê Văn Hiếu là Đội Thiều, theo Việt Minh rồi theo VC tập kết ra Bắc năm 1954  (xin click vào đây)

Bài 08: Phải chăng Lê Văn Hiếu là Vũ Ngọc Nhạ sau 1975?  (xin click vào đây)

Bài 09: Thông Cáo của CĐNVTD Úc Châu và thư của Nguyễn Công Minh, CT/TH/CQN nêu lý do không phản đối sự phản bội của Lê Văn Hiếu  (xin click vào đây)

Bài 10: Lê Văn Hiếu PHẠM 6 TỘI PHẢN BỘI  (xin click vào đây)

Bài 11: Khi nào và vì sao, SGT nghi ngờ Lê Văn Hiếu là VC NẰM VÙNG? (xin click vào đây)

Bài 12: Sau khi theo VC tập kết ra Bắc, Đội Thiều trở lại xâm lăng Miền Nam và nuôi dậy Lê Văn Hiếu?  (xin click vào đây)

Bài 13: Email của Ông Huỳnh Bá Phụng, Chủ Tịch Hội CQN/QLVNCH/QLD và thư Minh Định Lập Trường của Ông Lâm Xuân, Chủ Tịch Hội CQN/QLVNCH/NSW (xin click vào đây)

Bài 14 (Bài cuối – Tập 1): Tóm lược hiện tượng Lê Văn Hiếu & Ý kiến độc giả Bài  10 đến Bài 13 (xin click vào đây)

LVH TẬP 2 – BÀI 1 – Suy nghĩ về TCBC của CĐNVTD Nam Úc  (xin click vào đây)

LVH TẬP 2 – BÀI 2 – Thủ Hiến Nam Úc khẳng định: LVH là lợi thế quan trọng và đặc biệt cho Nam Úc!  (xin click vào đây)

LVH TẬP 2 – BÀI 3 – Phỏng vấn giả tưởng Thủ Hiến SA về LVH! (xin click vào đây)

LVH TẬP 2 – BÀI 4: Phỏng vấn Giả tưởng – LVH: VC sai người thay tôi kiện SGT!!!  (xin click vào đây)

LVH – Slide Shows & Bài của Nguyễn Phụng (xin click vào đây)

Thơ Đấu Tranh: Cảnh tỉnh Lê Văn Hiếu và Đức Ông Nguyễn Minh Tâm  (xin click vào đây)

Thơ Đấu Tranh: Cảnh tỉnh Lê Văn Hiếu: Thư Không Niêm Gửi Bạn – Trần Văn Lương  (xin click vào đây)

Bài độc giả: Nguyễn Ph.: Chuyện Ông Toàn Quyền: Buồn ơi! Thôi chào mi!  (xin click vào đây)

Bài độc giả: Lính già Nam Úc: Suy nghĩ về LVH (xin click vào đây)

Bài độc giả: GS Nam Kym (qua Úc châu 1977 cùng với LVH): Lê Văn Hiếu thách thức CĐ Tỵ Nạn, về VN bắt tay VC!  (xin click vào đây)

Bài độc giả: LS Mai Thành Đức (Adelaide Nam Úc): Một số câu hỏi cần được trả lời liên quan đến vai trò của Toàn quyền tại Tiểu bang Nam Úc (xin click vào đây)

Bài độc giả: Vũ Tuấn Hải (Số 1): Lê Văn Hiếu tuyên truyền cho VC (xin click vào đây) 

Bài độc giả: Vũ Tuấn Hải (Số 2): Lê Văn Hiếu tuyên truyền cho VC (xin click vào đây)

Bài độc giả: Vũ Tuấn Hải (Số 3): Lê Văn Hiếu tuyên truyền cho VC (xin click vào đây)

Ý kiến độc giả: Phê phán, phản đối, góp ý với Lê Văn Hiếu  (xin click vào đây)

PHẦN 5: Ý KIẾN ĐỘC GIẢ BÀI 10  (xin click vào đây)

Bài này đã được đăng trong Đặc Biệt. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.