Việc làm của Nguyễn Đình Thắng và ý kiến của đồng hương

Để Quý vị có thể hiểu đúng hơn về ông Nguyễn Đình Thắng cũng như ý kiến của đồng hương quanh việc ông làm, SGT trân trọng kính mời Quý vị theo dõi những bài viết qua những links dưới đây. Tôn trọng quyền tự do ngôn luận, chúng tôi sẵn sàng đăng tải chọn lọc ý kiến đóng góp của Quý vị, đặc biệt là của ông Nguyễn Đình Thắng.

PHẦN 1: NGUYỄN ĐÌNH THẮNG VÀ THẮC MẮC CỦA BÀ HUỆ NGÔ

Đầu tháng 10 năm 2016, bà Huệ Ngô, cựu thành viên trong tổ chức BPSOS và là một trong số những Hào Kiệt được Nguyễn Đình Thành tuyển mộ, đã viết bài thắc mắc về thu chi của BPSOS. Sau đây là những bài viết liên quan được đăng trên SGT theo trình tự thời gian từ cũ đến mới.

Yều cầu Nguyễn Đình Thắng trả lời: Số tiền khác biệt $103,947.90 đi về đâu??? https://saigontimes.org/2016/10/03/nguyen-dinh-thang-oct-2016/

Trách nhiệm giải thích các con số trên hồ sơ khai thuế của BPSOS năm 2013 là của ông Nguyễn Đình Thắng https://saigontimes.org/2016/10/04/nguyen-dinh-thang-oct-2016-bai-2/

Về Các Lời Vu Khống – Thông Báo của BPSOS Ngày 4 tháng 10, 2016 https://saigontimes.org/2016/10/06/nguyen-dinh-thang-ve-cac-loi-vu-khong/

Thư trả lời NĐT của Bà Huệ Ngô – Email của Nhóm Hào Kiệt gửi bà Huệ Ngô – Tóm tắt tiểu sử, việc làm của bà https://saigontimes.org/2016/10/06/thu-tra-loi-ndt-cua-ba-hue-ngo/

NĐT vu khống bà Huệ Ngô tội Stalking? https://saigontimes.org/2016/10/07/ndt-vu-khong-ba-hue-ngo-toi-stalking/

PHẦN 2: NGUYỄN ĐÌNH THẮNG VÀ “HÀNH TRÌNH ĐẾN TỰ DO”

Hơn một năm trước, chúng tôi đã trình bầy những suy nghĩ về ông Nguyễn Đình Thắng quanh cái gọi là “Hành Trình Đến Tự Do” nhằm xoá bỏ ngày Quân Lực 19.6 của ông, và đăng bài của Holly Ngo về ông. Sau đây là những bài viết liên quan được đăng trên SGT theo trình tự thời gian từ cũ đến mới.

Nguyễn Đình Thắng (Bài 1): Thư Ngỏ của Hội CQN/QLVNCH về cái gọi là “Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Tôi” của Nguyễn Đình Thắng https://saigontimes.org/2016/06/19/nguyen-dinh-thang-bai-1/

Nguyễn Đình Thắng (Bài 2): Beat around the bush https://saigontimes.org/2016/06/19/nguyen-dinh-thang-bai-2/

Nguyễn Đình Thắng (Bài 3): Ý kiến độc giả và Suy nghĩ của SGT về Nguyễn Đình Thắng https://saigontimes.org/2016/06/19/nguyen-dinh-thang-bai-3/

Nguyễn Đình Thắng (Bài 4): Nghĩ gì về lời tuyên bố của NĐ Thắng: TC không còn là đồng minh của VC?!  https://saigontimes.org/2016/06/19/nguyen-dinh-thang-bai-4/

Nguyễn Đình Thắng (Bài 5): Thiện Nguyện Viên BPSOS viết bài thất vọng về NĐT  https://saigontimes.org/2016/06/19/nguyen-dinh-thang-bai-5/

Nguyễn Đình Thắng (Bài 6): Suy nghĩ về NĐT qua bài của Thiện Nguyện Viên BPSOS  https://saigontimes.org/2016/06/19/nguyen-dinh-thang-bai-6/

Nguyễn Đình Thắng (Bài 7): Những giả thuyết mới về Nguyễn Đình Thắng!!!  https://saigontimes.org/2016/06/19/nguyen-dinh-thang-bai-7/

Phụ nữ VN cần nhận ra kẻ tiểu nhân trước khi sinh hoạt cộng đồng  https://saigontimes.org/2016/06/19/thien-nguyen-vien-qua-but-hieu-thu-hien/

Trò hề: Việt Tân “Điều Trần Nhân Quyền VC” https://saigontimes.org/2016/06/28/tro-he-viet-tan-dieu-tran-nhan-quyen-vc/

Bài này đã được đăng trong Sưu Tầm, Đặc Biệt. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.