Sự mờ ám lạ lùng về Lê Văn Hiếu…

Thông Báo thăm VN của chính phủ Nam Úc không hề đề cập đến tên Lê Văn Hiếu???

Hữu Nguyên (huunguyen@saigontimes.org)

LE VAN HIEU MEDIA.jpg

Hình trên, Thông Báo chính thức của văn phòng Bộ Thương Mại và Đầu Tư về chuyến viếng thăm VN của chính phủ Nam Úc, KHÔNG HỀ ĐỀ CẬP ĐẾN TOÀN QUYỀN LÊ VĂN HIẾU, dù chỉ một chữ ngụ ý hay ám chỉ.  (xin click vào đây để coi nguyên văn Thông Báo)

Tháng 6 năm 2016, người Việt tại Úc cũng như toàn thế giới đều ngạc nhiên, phẫn nộ và phản đối việc Toàn quyền Nam Úc gốc tỵ nạn CS Lê Văn Hiếu về VN bắt tay CS, trong đó có Phó Chủ tịch nước VC Đặng Thị Ngọc Thịnh. Bên cạnh thái độ chính đáng và hợp lý đó, cũng có nhiều người đã bênh vực Lê Văn Hiếu một cách sai lầm và thiếu hiểu biết, khi cho rằng Lê Văn Hiếu về VN trong cương vị Toàn quyền với sứ mạng phát triển kinh tế Nam Úc. Sự sai lầm và thiếu hiểu biết này đã được LS Mai Thành Đức phân tích (xin click vào đây) và chúng tôi cùng đông đảo đồng hương đóng góp trên SGT trong suốt gần hai tháng qua. (xin click vào đây)

Nhưng phi lý, lạ lùng và mờ ám hơn nữa, trong khi nhà nước VC rùm beng ca ngợi chuyến viếng thăm chính thức VN của Toàn quyền Lê Văn Hiếu, thì trái lại, trong Thông Báo chính thức về chuyến viếng thăm VN của chính phủ Nam Úc, KHÔNG HỀ ĐỀ CẬP ĐẾN TOÀN QUYỀN LÊ VĂN HIẾU, dù chỉ một chữ ngụ ý hay ám chỉ.

Ngày 25 tháng 5 năm 2016, văn phòng Bộ Thương Mại và Đầu Tư của Bộ Trưởng Martin Hamilton-Smith đã phổ biến Thông Báo “Trade mission to promote business opportunities in South East Asia” (xin click vào đây). Bản Thông Báo cho biết: Một phái đoàn hơn 60 người gồm các doanh nhân, các nhà giáo dục, văn hoá và lãnh đạo chính phủ, đã rời Nam Úc hôm nay (25 tháng 5) để viếng thăm Phi Luật Tân, Nam Dương và Việt Nam (a South Australian delegation leaving today for the Philippines, Indonesia and Vietnam. The delegation of more than 60 business, education, cultural and government leaders). Người cầm đầu phái đoàn là ông Martin Hamilton-Smith, Bộ Trưởng Bộ Thương Mại và Đầu Tư Nam Úc (Led by Trade and Investment Minister Martin Hamilton-Smith). Khi đến VN, Bộ Trưởng Martin Hamilton-Smith sẽ gặp Thủ Hiến Nam Úc Jay Weatherill (Minister Hamilton-Smith will be joined in Vietnam by Premier Jay Weatherill).  Sau đó, Thủ Hiến và Bộ Trưởng cùng lãnh đạo phái đoàn thực hiện chương trình giao thương bao gồm các chuyến viếng thăm, thảo luận kế hoạch, phát triển mạng lưới hoạt động, các chương trình thương mại đặc biệt và các buổi họp thượng đỉnh về chính trị và kinh tế (The business program includes site visits, plenary sessions, networking events, business stream-specific programs and high-level political and business meetings led by the Premier and the Minister). (xin click vào đây để coi nguyên văn Thông Báo)

Ngoài ra, trang web của Toàn quyền Nam Úc (http://www.governor.sa.gov.au/) cũng không hề đề cập gì đến việc Lê Văn Hiếu viếng thăm VN cùng với Thủ Hiến Jay Weatherill và Bộ Trưởng Martin Hamilton-Smith, cũng như việc LVH bắt tay Phó Chủ tịch nước VC Đặng Thị Ngọc Thịnh. Trang web của Toàn quyền LVH chỉ có vỏn vẹn 4 tấm hình (và cả 4 tấm hình này đều cắt bỏ hình Hồ Chí Minh và hình cờ máu VC). Bên trên 4 tấm hình là dòng chữ ghi ngày 2 tháng 6 năm 2016, LVH có mặt tại Đại Học Quốc Gia Việt Nam, gặp Phó Viện trưởng Đại Học và nói chuyện với sinh viên quảng bá giáo dục Nam Úc (Visit: Vietnam National University Thursday, June 2, 2016 – His Excellency the Governor in Honoi, Vietnam, met with the Vice President of Vietnam National University, and addressed students at a seminar to promote South Australian education.)  (xin click vào đây).

Hình trên: Toàn quyền Lê Văn Hiếu gặp Lê Quân, Phó Giám đốc Đại Học Quốc Gia Hà Nội. (Lê Quân là Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VC – Xin click vào đây coi cái gọi là “TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ QUÂN”)

Qua nội dung của bản Thông Báo cũng như trang web của chính Toàn quyền Nam Úc Lê Văn Hiếu, có mấy câu hỏi cần được đặt ra.

Thứ nhất, Lê Văn Hiếu có cùng đi VN trong phái đoàn của Bộ Trưởng Martin Hamilton-Smith hay không? Nếu có, Lê Văn Hiếu đi với tư cách gì? Nếu đi với tư cách Toàn quyền thì tại sao bản Thông Báo của Bộ Thương Mại và Đầu Tư Nam Úc không hề đề cập đến LVH?

Thứ hai, nếu LVH đi không phải với tư cách Toàn quyền, thì với tư cách gì? Và nếu đã không đi với tư cách Toàn quyền thì tại sao trên trang web của Toàn quyền Nam Úc lại ghi“His Excellency the Governor in Honoi, Vietnam, met with the Vice President of Vietnam National University”? Ghi như vậy có phải Lê Văn Hiếu trong vai trò một “cò mồi giáo dục” đã mạo nhận (mispresentation) Toàn quyền Nam Úc để tạo sự ngộ nhận (misleading), cho sinh viên học sinh tại VN hay không?

Thứ ba, nếu không đến VN cùng với phái đoàn của Bộ Trưởng Martin Hamilton-Smith,LVH có đến VN cùng với Thủ Hiến Nam Úc  Jay Weatherill? Nếu có, LVH đi với tư cách Toàn quyền Nam Úc, đúng vậy không? Nếu đúng, tại sao bản Thông Báo của Bộ Thương Mại và Đầu Tư Nam Úc chỉ đề cập đến Thủ Hiến Nam Úc  Jay Weatherill, mà KHÔNG HỀ đề cập đến Toàn quyền LVH, đại diện chính thức của Nữ Hoàng? Nếu không phải với tư cách Toàn quyền Nam Úc, thì LVH đi VN với Thủ Hiến Nam Úc trong tư cách gì?

Thứ tư, nếu LVH đã đi VN không phải với tư cách Toàn quyền, phải chăng LVH đã đóng vai trò một tên VC nằm vùng đi đêm, cầm cờ, chạy hiệu, dắt mối cho Thủ Hiến Nam Úc thực hiện những việc làm mờ ám, phi pháp, trong đó có sự tham nhũng hối lộ với VC để bán đứt quyền lợi của người dân VN cũng như người dân Nam Úc?

Từ những thắc mắc trên, cộng với vai trò và trách nhiệm của Toàn quyền đã được quy định trong Hiến pháp, Luật pháp Nam Úc, và đặc biệt, từ SỰ THẬT BẢN THÔNG BÁO VIẾNG THĂM VN CỦA CHÍNH PHỦ NAM ÚC KHÔNG HỀ ĐỀ CẬP ĐẾN LÊ VĂN HIẾU, chúng tôi đi đến kết luận: SỰ THẬT LÊ VĂN HIẾU ĐÃ ĐI VN BẮT TAY VC KHÔNG PHẢI VỚI CƯƠNG VỊ TOÀN QUYỀN NAM ÚC!

Chính vì SỰ THẬT NÀY, nên mặc dù đông đảo người Việt đã phản đối Lê Văn Hiếu trực tiếp hoặc gián tiếp qua điện thoại, bưu điện, emails…; và ngay từ ngày 23 tháng 6, CĐNVTD Nam Úc đã đến gặp Toàn quyền Lê Văn Hiếu “để trình bầy quan điểm của CĐNVTD và lắng nghe những lời giải thích của chính phủ và ông Toàn quyền về mục đích và vai trò của vị Toàn quyền trong chuyến công du của chính phủ Nam Úc tại Việt Nam vừa qua” (Thông Cáo của CĐNVTD Liên Bang Úc Châu – xin click vào đây), cho đến nay đã gần hai tháng trôi qua, Toàn quyền Lê Văn Hiếu, Thủ Hiến  Jay Weatherill, cũng như chính phủ Nam Úc vẫn im lặng không có được bất cứ lời giải thích nào?

Từ SỰ THẬT BẢN THÔNG BÁO VIẾNG THĂM VN CỦA CHÍNH PHỦ NAM ÚC KHÔNG HỀ ĐỀ CẬP ĐẾN LÊ VĂN HIẾU, ta không thể không đặt câu hỏi: Một, nguỵ quyền CSVN đã căn cứ vào đâu để rầm rộ loan tin Toàn quyền Lê Văn Hiếu cùng Thủ Hiến Nam Úc Jay Weatherill viếng thăm VN? Hai, các cơ quan truyền thông Việt ngữ hải ngoại đã căn cứ vào đâu để loan tin Toàn quyền Lê Văn Hiếu cùng Thủ Hiến Nam Úc Jay Weatherill viếng thăm VN? Ba, CĐNVTD Liên Bang Úc Châu đã căn cứ vào đâu để ra Thông Cáo “ông Lê Văn Hiếu, Toàn quyền Nam Úc đã tháp tùng Thủ Hiến Jay Weatherill và một phái đoàn kinh tế của tiểu bang Nam Úc trong chuyến công du Việt Nam”?

Câu hỏi một hỏi nguỵ quyền CS, ta không cần câu trả lời. Nhưng câu hỏi hai và ba, đặc biệt là câu hỏi ba, kính mong quý vị lãnh đạo CĐNVTD và các cơ quan truyền thông Việt ngữ trả lời.

Hữu Nguyên (huunguyen@saigontimes.org)

NHỮNG BÀI VIẾT VỀ TOÀN QUYỀN LÊ VĂN HIẾU

Để Quý vị có thể theo dõi, tìm hiểu và nhận định về Toàn quyền Lê Văn Hiếu một cách khách quan và trung thực, chúng tôi xin gửi tới Quý vị các bài viết về LVH trên Blog Saigon Times. Tất nhiên, chúng tôi mạnh dạn trình bầy những nghi ngờ và đưa ra các giả thuyết đối với một vị Toàn quyền gốc tỵ nạn CS về bắt tay làm ăn với CS, nhưng đồng ý nhiều hay ít hoặc không đồng ý là quyền của Quý vị. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quyền tự do đó và sẵn sàng phổ biến những ý kiến dị biệt. Cuối cùng, một lần nữa, chúng tôi khẳng định: Mọi giả thuyết, nghi ngờ, cáo buộc, suy diễn… về ông Lê Văn Hiếu, được trình bầy trong mọi bài viết của chúng tôi cũng như ý kiến đóng góp của độc giả, phải được đón nhận trong tinh thần “benefit of doubt” (nghĩa là bất cứ ai, dù bị nghi ngờ, cáo buộc về bất cứ tội/lỗi gì, cho tới khi chưa có bằng cớ chứng minh rõ ràng, người đó đều vô tội).

Bài mở đầu 01: Đức Ông Nguyễn Minh Tâm thú nhận VÔ Ý đổi tên Ngày Quốc Hận & sự lo ngại quanh việc Toàn quyền Nam Úc gốc tỵ nạn CS Lê Văn Hiếu về VN bắt tay CS  (xin click vào đây)

Bài mở đầu 02: Phản ứng của độc giả về Toàn Quyền Nam Úc Lê Văn Hiếu và Đức Ông Nguyễn Minh Tâm  (xin click vào đây)

Bài 01: Về VN bắt tay VC, Toàn quyền Nam Úc gốc tỵ nạn CS Lê Văn Hiếu là Nhạc Bất Quần và Vũ Ngọc Nhạ tái sinh?  (xin click vào đây)

Bài 02: 9 năm trước, độc giả Saigon Times đã e ngại Lê Văn Hiếu về VN bắt tay VC  (xin click vào đây)

Bài 03: Hàng chục ý kiến của độc giả về việc Lê Văn Hiếu bắt tay VC  (xin click vào đây)

Bài 04: Nguyễn Công Minh, Chủ Tịch TH/CQN Úc xác nhận: Lê Văn Hiếu PHẢN BỘI, nhưng…. KHÔNG NÊN PHẢN ĐỐI!!!!???   (xin click vào đây)

Bài 05: Email của Ông Huỳnh Bá Phụng chất vấn Ông Nguyễn Công Minh 3 sự kiện; và thắc mắc của độc giả về Ông Lý Quang Tín, Chủ Tịch CĐNVTD Nam Úc (xin click vào đây)

Bài 06: Trả lời thư Ông Lê Quang Tín, CT/CĐNVTD Nam Úc – Lê Văn Hiếu là con liệt sĩ VC  (xin click vào đây)

Bài 07: Cha Lê Văn Hiếu là Đội Thiều, theo Việt Minh rồi theo VC tập kết ra Bắc năm 1954  (xin click vào đây)

Bài 08: Phải chăng Lê Văn Hiếu là Vũ Ngọc Nhạ sau 1975?  (xin click vào đây)

Bài 09: Thông Cáo của CĐNVTD Úc Châu và thư của Nguyễn Công Minh, CT/TH/CQN nêu lý do không phản đối sự phản bội của Lê Văn Hiếu  (xin click vào đây)

Bài 10: Lê Văn Hiếu PHẠM 6 TỘI PHẢN BỘI  (xin click vào đây)

Bài 11: Khi nào và vì sao, SGT nghi ngờ Lê Văn Hiếu là VC NẰM VÙNG? (xin click vào đây)

Bài 12: Sau khi theo VC tập kết ra Bắc, Đội Thiều trở lại xâm lăng Miền Nam và nuôi dậy Lê Văn Hiếu?  (xin click vào đây)

Bài 13: Email của Ông Huỳnh Bá Phụng, Chủ Tịch Hội CQN/QLVNCH/QLD và thư Minh Định Lập Trường của Ông Lâm Xuân, Chủ Tịch Hội CQN/QLVNCH/NSW (xin click vào đây)

Bài 14 (Bài cuối): Tóm lược hiện tượng Lê Văn Hiếu & Ý kiến độc giả Bài  10 đến Bài 13 (xin click vào đây)

Bài 14-A: Sự mờ ám lạ lùng về LVH – Thông Báo thăm VN của chính phủ Nam Úc không có tên Lê Văn Hiếu  (xin click vào đây) 

Bài 14-B: Thông Cáo Báo Chí của CĐNVTD Nam Úc về LVH  (xin click vào đây)

Thơ Đấu Tranh: Cảnh tỉnh Lê Văn Hiếu và Đức Ông Nguyễn Minh Tâm  (xin click vào đây)

Thơ Đấu Tranh: Cảnh tỉnh Lê Văn Hiếu: Thư Không Niêm Gửi Bạn – Trần Văn Lương  (xin click vào đây)

Bài độc giả: Nguyễn Ph.: Chuyện Ông Toàn Quyền: Buồn ơi! Thôi chào mi!  (xin click vào đây)

Bài độc giả: Lính già Nam Úc: Suy nghĩ về LVH (xin click vào đây) 

Bài độc giả: GS Nam Kym (qua Úc châu 1977 cùng với LVH): Lê Văn Hiếu thách thức CĐ Tỵ Nạn, về VN bắt tay VC!  (xin click vào đây)

Bài độc giả: LS Mai Thành Đức (Adelaide Nam Úc): Một số câu hỏi cần được trả lời liên quan đến vai trò của Toàn quyền tại Tiểu bang Nam Úc (xin click vào đây)

Bài độc giả: Vũ Tuấn Hải (Số 1): Lê Văn Hiếu tuyên truyền cho VC (xin click vào đây) 

Bài độc giả: Vũ Tuấn Hải (Số 2): Lê Văn Hiếu tuyên truyền cho VC (xin click vào đây)

Bài độc giả: Vũ Tuấn Hải (Số 3): Lê Văn Hiếu tuyên truyền cho VC (xin click vào đây)

Ý kiến độc giả: Phê phán, phản đối, góp ý với Lê Văn Hiếu  (xin click vào đây)

Bài này đã được đăng trong Đặc Biệt. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Ý kiến độc giả: Mỗi ý kiến - MỘT NGỌN NẾN xua đi bóng tối...

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.