THÔNG BÁO TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

THÔNG BÁO TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Để bảo đảm quyền tự do ngôn luận được thực thi một cách trọn vẹn và hợp pháp, Công Ty Ledinh Lawyers Pty. Ltd. (CT/LL), với trách nhiệm Cố Vấn Pháp Lý cho Saigon Times (SGT), trân trọng thông báo:

1. Tất cả bài vở, ý kiến, hình ảnh, được SGT đăng tải và phổ biến qua mọi hình thức (báo in, emails hoặc internet), đều được CT/LL cố vấn, kiểm duyệt, chấp thuận và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vì thế, tác giả của các bài vở, ý kiến, hình ảnh, cũng như nhà in, đại lý phân phối báo, tiệm bán báo, diễn đàn điện tử… đều được miễn trừ khỏi mọi trách nhiệm hình/hộ.

2. Mọi thắc mắc, khiếu nại, tranh tụng,… với SGT, xin viết bằng song ngữ Anh-Việt và gửi bằng thư bảo đảm (Certified Mail/Registered Mail) về:

Ledinh Lawyers Pty. Ltd.
PO Box 49
Bankstown NSW 2200
Australia

3. Mọi thắc mắc, khiếu nại, tranh tụng,… gửi đến SGT, đều không được giải quyết.

Trân trọng,
LS Lê Đình Hồ

Bài này đã được đăng trong G-8, Giả tưởng, Giới Thiệu, Phỏng vấn, Sưu Tầm, Đặc Biệt. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.