Hội CQN/QLD & Ngày QL 2014

Hình Ảnh Ngày QL 19/6/2014

IMG_1061.JPG

IMG_0960.JPG

IMG_0994.JPG

IMG_1109.JPG

IMG_1081.JPG

IMG_1083.JPG

IMG_1092.JPG

IMG_1116.JPG

IMG_1190.JPG

IMG_1210.JPG

IMG_1222.JPG

IMG_1249.JPG

IMG_1313.JPG

 

This entry was posted in Đặc Biệt. Bookmark the permalink.

Ý kiến độc giả: Mỗi ý kiến - MỘT NGỌN NẾN xua đi bóng tối...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.